ANDERS FAANES

CEO - Administrasjon

Faanes er administrerende direktør/CEO i Codex Advokat Oslo AS, og har særskilt fokus på marked og salg, kommunikasjon, strategisk og operativ forretningsutvikling samt leder- og organisasjonsutvikling.

BAKGRUNN OG ARBEIDSFELT

Anders Faanes Anders har erfaring som leder på høyt nivå i store, nasjonale og internasjonale virksomheter (Farmasøytisk industri, Energi) Erfaringen omfatter ansvar for alle typer operative, taktiske og strategiske prosesser. Anders har ledelse, økonomi og helsefaglig bakgrunn

Arbeidserfaring

2017 til d.d.: Administrerende direktør/CEO i Codex Advokat Oslo AS

2012 til 2017: Headhunter og Partner i Assessit AS

2007 til 2012: Direktør og salgsdirektør i Uno-X Energi AS

2000 til 2007: Sales Director Nordic i Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson

Erfaring som styreleder og styremedlem i ulike selskap og sammenslutninger