ANDRÉ ADOLFSEN

Advokat og assosiert partner - Arbeidsrett

André Adolfsen er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo og tok deler av utdannelsen ved University of North Dakota School of Law. Adolfsen er advokat og assosiert partner, og tilknyttet Codex Advokat sin arbeidsrettsavdeling. I tillegg har han solid kompetanse innen sivil- og straffeprosess og tvangsfullbyrdelse, herunder sikring og realisering av pengekrav.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Foruten arbeidserfaring som namsfullmektig, advokat og dommerfullmektig, har Adolfsen vært veileder og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og han har forelest på Politihøgskolen i Oslo.

Kompetanseområde

Arbeidsrett, kontraktsrett, tvangsfullbyrdelse, pengekrav, strafferett og sivil - og straffeprosess.

Arbeidserfaring

2018 - d.d.: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS

2013 - 2018: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2012 - 2013: Advokat, Codex Advokat Oslo AS

2011 – 2012: Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett

2008 – 2011: Advokat og advokatfullmektig, Osloadvokatene AS

2006 – 2008: Rådgiver og namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Utdanning

2005: Cand.jur., Universitetet i Oslo og University of North Dakota School of Law

2000: Privatrett grunnfag, Merkantilt Institutt i Oslo

Språk

Norsk

Engelsk

Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
FREDRIK LUND SKYBERG Senioradvokat - Arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
NINA GRÜNER SØILAND - Permisjon Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIMEN BAASTAD Advokatfullmektig - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN - Permisjon Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her