ANNE GRETHE KJELLAND

Advokat - Erstatning

Anne Grethe Kjelland har arbeidet med erstatningsrett og forsikringsrett som hovedarbeidsområder siden 1996.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Hun behandler skadesaker etter trafikkulykkerarbeidsulykkeryrkesskader og pasientskader.

Spesialkunnskap i erstatningsrett er viktig siden personskadesakene er kompliserte og gjeldende rett stadig endres. Anne Grethe er kurs- og foredragsholder i personskadeerstatning for advokater/jurister i regi av Juristenes Utdanningssenter og holder også foredrag om den juridiske siden ved personskadeoppgjør for ortopeder, kirurger, nevrologer, psykiatere og psykologer.

Klientene til Anne Grethe bor rundt omkring i hele Norge. Hun har derfor utarbeidet et saksopplegg som skal sikre god dialog, selv om det er stor geografisk avstand mellom klient og advokat. Den som ønsker personlige møter i tillegg, er selvsagt velkommen til det.

Kompetanseområde

Erstatningsrett (trafikkskader – yrkesskader - pasientskader).
Forsikringsrett.

Yrkeserfaring

2011 - d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS.

2002 - 2010: Advokat / daglig leder, Advokatgruppen Kjelland & Co.

1996 - 2001: Advokatfullmektig / advokat, Advokatfirma Owe Halvorsen & Co AS.

Utdanning

1995: Juridisk Embetseksamen.

Språk

Norsk

Engelsk

Media

Kritikk av Justisdepartementets forslag om ny tvistemålslov § 99a

Håndbok i erstatningsoppgjør ved personskade

Uttalelser

Jeg opplever at klientene har et stort behov for informasjon. Det er forståelig, da saksbehandling av personskadesaker er komplisert og et spesialområde også for advokater. Jeg gir klientene en generell innføring i saksgangen og de ulike erstatningspostene. Denne innføringen danner grunnlag for en god dialog og et godt samarbeid mellom klient og advokat. En slik generell innføring gjør klienten i stand til bedre å følge med i sin egen sak. Og ikke minst: Et godt samarbeid påvirker resultatet – og resultatet er gjort forståelig for den som skal leve videre med utfallet. Over 90 % av sakene løses utenrettslig (uten at vi må gå til domstolen).

Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
ISELIN ROGDABERG NÆS Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
FREDRIK LUND SKYBERG Senioradvokat - Arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG - Permisjon Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
OLE BREDER WAHL Senioradvokat - Erstatning Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINE NAJA RONANDER Advokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL SLETTEBØ VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo