FREDRIK LUND SKYBERG

Senioradvokat - Arbeidsrett og corporate

Fredrik Lund Skyberg er først og fremst spesialist i arbeidsrett. Han bistår både arbeidsgiver og arbeidstakere samt fagforeninger i spørsmål knyttet til oppsigelser, diskriminering, nedbemanning/omstrukturering, virksomhetsoverdragelser, kontraktsutforming og andre problemstillinger innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Kompetanseområde

Fredrik Lund Skyberg er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og tok deler av utdannelsen ved Humboldt Universitet i Berlin. Skyberg er senioradvokat i Codex Advokats arbeidsrettsavdeling. Han bistår arbeidsgiver og – takere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, med særlig vekt på oppsigelser som følge av individuelle forhold og nedbemanningsprosesser. Han har bred erfaring fra forhandling av individuelle oppsigelsestvister og domstolsbehandling av slike saker. Skyberg bistår også arbeidsgivere og fagforeninger i kollektivrettslige spørsmål.

Yrkeserfaring

2015 - d.d: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2010 - 2015: Advokat, Codex Advokat Oslo AS

2009 - 2010: Advokat, Halvorsen & co

2007 - 2009: Advokatfullmektig, Halvorsen & co

2006: Førstekonsulent i Finansmarkedsavdelingen, Finansdepartementet

Utdanning

2007: Cand.jur., Universitetet i Oslo

2006: Valgfag, Humboldt Universiät zu Berlin

Språk

Norsk

Engelsk

Tysk (muntlig)

Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
NINA GRÜNER SØILAND - Permisjon Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIMEN BAASTAD Advokatfullmektig - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN - Permisjon Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her