OLE BREDER WAHL

Senioradvokat - Erstatning

Senioradvokat Ole Breder Wahl har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og tilknyttet Codex Advokat sin personskadeavdeling.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Han har bred erfaring med erstatningsrett, særlig innen personskadeerstatning og forsikringsrett både for privatpersoner og næringsdrivende. Ole Breder Wahl har lang erfaring med å bistå skadelidte etter trafikkulykker, arbeidsulykker, yrkesskader og pasientskader. Han har god prosedyreerfaring, og har ført en rekke erstatningssaker for tingrettene og lagmannsrettene.

Yrkeserfaring

2018 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2015 - 2018: Advokat, Codex Advokat Oslo AS

2014-2015 Advokat, Langseth Advokatfirma DA

2012-2014 Advokatfullmektig, Langseth Advokatfirma DA

2010–2012 Konsulent, personskadeavdelingen Gjensidige Forsikring

Utdanning

2003–2009 Masterstudiet i rettsvitenskap, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo spesialfag rettshistorie og ekspropriasjonsrett

2002-2003 Avtjent førstegangstjeneste, HMK Garde, 4. vaktkompani

1999-2002 Videregående, allmenn, Nordstrand VGS, Oslo

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk:middels

Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
BIRGITTE REIME Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
FREDRIK LUND SKYBERG Senioradvokat - Arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINE NAJA RONANDER Advokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL SLETTEBØ VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo