PER BERNHARD WRIGHT

Senioradvokat - Corporate og skatt

Per er senioradvokat og arbeider med skatte-, avgifts- og selskapsrettslige spørsmål for Codex Advokat Oslo AS.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Arbeidsområder er selskapsrettslige spørsmål, inkludert skatte- og avgiftsmessige forhold.

Kompetanseområde

Per arbeidet i flere år med frivillig rettingssaker (skatteamnesti). Han var den som i det daglige ledet arbeidet med disse sakene, og var den som etablerte de rutiner og retningslinjer som i dag også gjelder i saksbehandlingen av disse sakene. Per er således en av Norges fremste eksperter på dette området.

Per har også lang erfaring fra styrearbeid i boligselskap og aksjeselskap, og sitter pr. i dag som nestleder i et mellomstort aksjeselskap.

Yrkeserfaring

2010 - d.d.: Advokat Codex Advokat Oslo AS.
2008 - 2010: Seniorskattejurist Skattekrim, Skatt øst.
2004 - 2007: Rådgiver ved Oslo likningskontor, skattefaglig avdeling.
2001 - 2004: Skattejurist ved Oslo likningskontor, avd. for enkeltpersonsforetak.
1998 - 2001: Juridisk konsulent ved Ullensaker likningskontor.
1997 - 1998: Konsulent ved Gamle Oslo trygdekontor.
1990 - 1996: Supervisor, telefonintervjuavdeling- Markeds og Mediainstituttet.

Utdannelse

1988 - 1996: Embetseksamen i jus med skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo.
1993: Lovdatakurs, institutt for rettsinformatikk- Universitetet i Oslo.
1989: Prøve i bokføring for jurister- Universitetet i Oslo.

Språk

Norsk
Engelsk

Våre ansatte Corporate:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
GURO AUSTVIK LETNES Senioradvokat - Skatt og selskapsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 93 41 35 70
E-post:
guro.letnes@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
MARIT FUGLESTAD Advokatfullmektig - Corporate Codex Advokat Oslo
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
MORTEN K. ANDERSEN Advokat - Corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 00
E-post:
mka@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
OLE JØRGEN SCHEI Advokat - corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 37
E-post:
ojs@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her