SIMEN BAASTAD

Advokatfullmektig - Arbeidsrett

Simen Baastad er advokatfullmektig og tilknyttet Codex Advokat sin arbeidsrettsavdeling.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Simen har erfaring med arbeidsrett, trygderett, sosialrett, generell forvaltningsrett, avhendingsrett og markedsrett. Simen fullførte utdannelsen i 2017, hvor han skrev masteroppgave om tillitsvalgtes stillingsvern. I løpet av studiet har Simen jobbet hos Jussbuss, HELP Forsikring AS og hatt et traineeopphold hos Forbrukertilsynet

Yrkeserfaring

2018 - d.d: Advokatfullmektig Codex Advokat Oslo As
August 2017 - September 2017: Trainee, Forbrukertilsynet
2016 - 2017: Studentmedarbeider, HELP forsikring AS
2015 -2016: Rettshjelper, Jussbuss

Utdanning

2017: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo,
Masteroppgave: ¨Tillitsvalgtes vern mot opphør og endringer i arbeidsforholdet¨

Uttalelser

Språk

Norsk

Engelsk

Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
FREDRIK LUND SKYBERG Senioradvokat - Arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
NINA GRÜNER SØILAND - Permisjon Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN - Permisjon Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her