CHRISTINA THORSTENSEN

Senioradvokat - Erstatning og forsikring

Christina Thorstensen er senioradvokat og tilknyttet Codex Advokat sin personskadeavdeling.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Som prosedyreadvokat for staten v/Pasientskadenemnda har hun prosedert flere titalls rettssaker for ting- og lagmannsretten, og har solid kompetanse innen sivilprosess, prosedyre og forhandlinger.

Kompetanseområde

Pasientskade, personskaderett, forvaltningsrett, sivilprosess, prosedyre og forhandlinger.

Arbeidserfaring

2020 - d.d: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2011 - 2019: Advokatfullmektig og advokat, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (tidligere Pasientskadenemda)

2010 - 2011: Gruppeleder (seniorrådgiver), NPE

2007 - 2010: Førstekonsulent, Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Utdannelse

2006: Cand. jur., Universitetet i Oslo

2000: Krimonologi grunnfag, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk

Engelsk

Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
HÅVARD SOLBERG Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo