FINN LINDE ERIKSEN

Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett

Finn Linde Eriksen er partner og nestleder i Codex Advokat Oslo AS. Han er også leder for et av våre team på personskadeavdelingen.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Linde Eriksen er utdannet ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo. Hans valgfag og spesialfag var boligrett og informasjonsrett. Etter at han ble uteksaminert i 1998 arbeidet han i Rikstrygdeverket med trygderett. I år 2000 ble han første ansatte jurist i Landsforeningen for trafikkskadde (LTN). Han arbeidet der bl.a. med å holde foredrag innenfor erstatningsrett og trygderett. I år 2002 ble han advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen. Som advokatfullmektig arbeidet han videre med erstatningsrett, trygderett og fikk videre kunnskaper innen fast eiendom rettsforhold. Han startet i 2005 eget advokatfirma og var selvstendig næringsdrivende til han begynte i Codex Advokat Oslo i 2009. Partner og medlem av styret ble han i 2010. Linde Eriksen arbeider også i dag med eiendom og personskaderett og har betydelig prosedyreerfaring og har deltatt i en rekke forhandlingsprosesser.

Kompetanseområde

Eriksen er teamleder for personskadeavdelingen. Kompetanseområder er: Erstatningsrett, personskaderett, trygderett, prosedyre, forhandling, informasjonsrett, forbrukerrettigheter og forsikringsrett. Fast eiendoms rettsforhold; avhendingsrett, eierseksjonsrett, eiendomsmeglingsrett, håndverkertjenester, plan- og bygningsrett samt generell avtale- og kontraktsrett.

Yrkeserfaring

1998: Førstekonsulent i Rikstrygdeverket

2000: Juridisk rådgiver i Landsforeningen for Trafikkskadde

2002: Advokatfullmektig ved Advokatfirma Robertsen AS

2004: Advokatbevilling

2005: Eget firma i kontorfellesskap med Advokatfirma Robertsen AS

2009: Codex Advokat Oslo AS

2010: Partner i Codex Advokat Oslo AS

Utdanning

Linde Eriksen er utdannet cand.Jur. fra universitetet i Oslo våren 1998 med informasjonsrett som spesialfag.

Språk

Engelsk

Norsk

Publikasjoner

Artikler i Trafikkskaddes Magasin

Internettartikler på Eiendomsadvokater.no og Personskadeadvokater.no

Annet

Medieansvarlig i Codex Advokat Oslo

Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet

Media

Tolga-saken: Mener Tolga-brødrene har en god sak

I forbindelse med Tolga-saken har Finn Linde Eriksen kommet med en kommentar til VG.

Eriksen mener at Tolga-brødrene har en god sak, og at den er helt spesiell. Eriksen mener videre at det sannsynligvis vil være snakk om oppreisning og/eller menerstatning, dersom vilkårene for erstatning er tilstede.

Les artikkelen på vg.no.

Juridisk rådgivning om bolig: Nå kan du bruke en digital boligadvokat

I forbindelse med Huseiernes Landsforbund sin lansering av "Lucy,  en chatbot som tilbyr juridisk rådgivning, har Finn Linde Eriksen kommet med en kommentar.

Finn Linde Eriksen er ikke negativ til denne utviklingen. "Fordelen med chatboter er at du kan få raske svar på enkle, juridiske spørsmål. Menneskelige advokater har ofte mange klienter og en tett timeplan, som gjør det vanskelig å betjene alle klienter like raskt". Han mener likevel at chatboter aldri vil kunne erstatte den menneskelige advokaten. "Ofte har ikke klientene en klar oppfatning av hva de underliggende juridiske problemstillingene i en sak er, eller hvilke løsninger vedkommende er best tjent med. En menneskelig advokat vil fange opp dette og hjelpe klienten i riktig retning".

Les hele artikkelen på dinside.no.

Sparer 70.000 kroner på å selge selv

I stedet for å gjøre som rundt 98 prosent av andre nordmenn og selge ved hjelp av eiendomsmekler, velger noen å selge selv.

Dersom du ikke vil bruke en nettjeneste som tredjepart ved boligsalget, kan du også bruke kun advokat. – En advokat kan bistå med hele eiendomssalget eller kun deler av det, sier Finn Linde Eriksen, advokat og avdelingsleder i Codex Eiendomsadvokater.

Les hele artikkelen på dinside.no.

Arvtakerne dine kan miste ferieboligen ved kjøp av eiendom i utlandet

Dersom du skal kjøpe en feriebolig i utlandet er det mange ting å passe på. Hvilke arveregler som gjelder for eiendommen kan ofte være en omfattende jobb å finne utav.

-Erfaringsmessig kan det være kompliserte og uklare regler knyttet til kjøp av bolig i utlandet som skiller seg fra de norske reglene, sier Finn Linde Eriksen, advokat i Codex i Oslo.

Les hele artikkelen på dinside.no.

Fra skambud til 5,2 millioner i erstatning etter ulykke

Leif Ivar Tønnessen ble tilbudt én million kroner fra forsikringsselskapet sitt. - Skambud er en vanlig metode fra forsikringsselskapene, mener erfarne advokater.

- Disse advokatenes levebrød er til dels at de presser ned oppgjørene til et så lavt nivå at forsikringsselskapene sparer mer enn det de må ut med til advokatene. For ikke å uroe skadelidte, sier forsikringsselskapene at de måtte sette ut saken av kapasitetsmessige grunner, sier Finn Linde Eriksen, partner og nestleder i Codex Advokat Oslo AS.

Les mer i Stavanger Aftenblads papirutgave her.

Eie hytte sammen? Dette bør dere bli enige om.

Finn Linde Eriksen, boligadvokat og partner i Codex Advokat Oslo As mener at en detaljert sameieravtale kan spare en for mye hodebry.

- Lovens regler dekker mange spørsmål som oppstår, men inneholder ingen detaljregulering. Hvis dere avtaler spesielle ordninger, gjelder disse foran sameielovens bestemmelser, påpeker han.

Les mer i papirutgaven av Hus & Bolig her.

Boligduellen: Selveier- eller andelsbolig?

Slik er boformene:

Selveierbolig

Du eier eiendommen. Du kan pantsette den, ta opp lån, leie ut og pusse den opp uten å måtte innhente tillatelse fra noen. Ved utbygging kan det imidlertid bli behov for tillatelse fra både naboer og det offentlige.

Du betaler alle utgifter selv.

- Mange såkalte eneboliger, er i realiteten en del av et eierseksjonssameie, hvilket innebærer at man som eier innehar alle fordeler knyttet til en enebolig samtidig som man må forholde seg til de begrensningene som følger av eierseksjonsloven, sier advokat og ekspert på boligrett, Finn Linde Eriksen i Codex advokat.

Selveierleilighet:

- Som eier av en eierseksjonsleilighet/selveierleilighet eier du en såkalt ideell andel av sameiet, men har en eksklusiv bruksrett til en nærmere avgrenset eierseksjon, sier Linde Eriksen. 

Les mer i Dine Penger.

Slik klager du på feil etter boligkjøpet:

Når bør du gå videre med en klage på feil og mangler på boligen, og når lønner det seg å la det ligge?

Det er nesten uunngåelig å ikke oppdage noe du ikke så på visning etter at du har flyttet inn i ny bolig. Kanskje er du ikke like fornøyd med alt ved boligen, men hvor betydelig og dyr bør feilen eller mangelen være før du klager?

Det første du bør gjøre når du oppdager noe du mener er en feil ved boligen er altså å sende inn en klage.

- Jeg oppfordrer folk til å reklamere så raskt som mulig, og eventuelt søke advokatbistand for en nærmere vurdering av kravet sitt dersom de har behov for det, sier Finn Linde Eriksen, boligadvokat og partner i Codex.

Les mer i Dine Penger.

Dette krangler vi om etter boligkjøpet:

Finn Linde Eriksen, advokat og partner i Codex, jobber med de samme problemstillingene som Fæhn. Også Eriksen trekker frem fukt og dårlig håndtverk som det vi oftest ender i tvister om.

Han peker også på arealsvikt som et problem som går igjen: mange opplever faktisk at boliger har færre kvadratmeter enn de betalte for og som det ble oppgitt i prospektet.

- Er det snakk om manglende kvadratmeter i en liten leilighet kan dette ha mye å si for kjøperen, sier Eriksen.

Les mer i Dine Penger/VG.

Boligdrømmen ble mareritt:

Ti familier betalte for mer hus en de fikk.

Arealavik/arealsvikt: Det er ubestridt at familiene har betalt for areal de ikke fikk. Når de er snytt for totalt 398 m², er det ganske frekt av utbygger å nekte å gi prisavslag, sier advokat Finn Linde Eriksen, ekspert i boligrett.

Les mer i Dine Penger/VG.

Les mer i VGs papirutgave her.

Odd­var Ut­kvit­ne tok med seg fa­mi­li­en og flyt­tet til drøm­me­hu­set på Skot­bu. Røis Gård AS solg­te lei­lig­he­ter som var 30–50 kvadrat mind­re enn pro­spek­tet vis­te. Nå kan kjø­pet hav­ne i ret­ten.

– Et­ter lo­ven er det sel­ger som står an­svar­lig ved et salg, og ikke meg­ler. Og slik sa­ken ser ut, har sel­ger et klart an­svar for å sjek­ke at alle opp­lys­nin­ger er kor­rekt gjen­gitt i pro­spek­tet, men vi utelukker ikke at DNB Eiendom kan ha forårsaket at feilen, sier advokat Finn Linde Erik­sen.

Les mer i Østlandets Blad.

 

– Ikke godta det første avslaget fra forsikringsselskapet, råder advokat Finn Linde Eriksen fra Asker i Eiendomsadvokater.no

Han har spesialisert seg i eierskifteforsikring og opplever stadig at huskjøpere får avslag når de kontakter selgerens forsikringsselskap.

– I tillegg får mange tilbud om adskillig lavere erstatning enn de har krav på, sier Eriksen.

Les mer i nettutgaven av avisen Budstikka for Asker og Bærum.

Les også i papirutgaven av Budstikka.

Mener forsikringsselskapene går for langt

Forsikringsselskapene bruker stadig hardere metoder for å avsløre svindel, og tråkker over grensene, mener advokat Finn Linde Eriksen.

Les mer på Hegnar Online og DN

Gjensidig mistillit

Kommentar i Dagens næringsliv:

I gårsdagens avis fortalte advokat Finn Linde Eriksen i Codex Advokat historier fra flere andre forsikringsselskaper. Blant annet ble en av hans klienter videofilmet på en flytur og på vei til møter. At klienten røkte med sin skadede hånd, ble brukt som bevis på svindel. Eriksen mener utredernes metoder blir stadig tøffere, og at de dels er ute av kontroll.

Les mer i "På innsiden" i DN

Advokat Finn Linde Eriksen mener forsikringsselskapene går for langt 

Tøffere: Forsikringsselskapene bruker stadig hardere metoder for å avsløre svindel, og tråkker over grensene, mener advokat.

Eksperter, også medisinske, bør være uavhengige og uten økonomiske bindinger til noen av partene i et oppgjør. Vi ser stadig det motsatte, og det er betenkelig. Alle sier de vil gi et riktig oppgjør, men vi opplever ganske ofte at det ikke er slik, sier Eriksen, som mener selskapene bruker stadig hardere metoder for å avsløre svindel, og tråkker over grensene.

Finn Linde Eriksen mener Datatilsynet gjør rett i å slå ned på forsikringsselskapenes måter å avsløre forsøk på svindel. Han mener å se klare tegn på at selskapene ikke har kontroll på metodebruken og at de ikke har tydelige grenser.

 http://www.personskadeadvokater.no/forsikringsselskaper_overvaaker/

Les artikkelen fra Aftenposten her.

Les også artikler fra Dagens Næringsliv om samme tema:

Artikkel fra Dagens Næringsliv del 1

Artikkel fra Dagens Næringsliv del 2

 

Slik overvåker forsikringsselskapet ditt mulige svindlere

Datatilsynet var i vår 2013 på tilsyn hos Gjensidige og fant ut at forsikringsselskapet ikke oppfylte loven på flere områder. De har truet med å trekke konsesjonen tilbake og har varslet en bot på 600.000 kroner om Gjensidige ikke rydder opp.

Selskapet hadde ifølge tilsynet altfor dårlige rutiner for hvordan de håndterer personopplysninger etter blant annet skjult overvåking.

Advokat Finn Linde Eriksen mener at den største forandringen som har skjedd de siste ti årene handler om sosiale medier.

- Man søker etter folk på Google, søker på Facebook-sidene deres og leter etter Youtube-filmer de har lagt.

Han kritiserer selskapene for at de enkelte ganger kan legge for mye vekt på et bilde fra Facebook.

- Om en person har lagt ut et bilde av seg selv på ski, betyr ikke det at han trenger være helt frisk. 200 av de andre dagene i året kan han ligge utstrakt på sofaen. Men man vil jo gi et godt inntrykk av seg selv på sosiale medier. Det er viktig å se helheten, fortsetter advokaten.

Les artikkelen fra Aftenposten her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-overvaker-forsikrings-selskapet-ditt-mulige-svindlere-7237016.html

Dom om gjenopptak av erstatningsoppgjør kan få store konsekvenser

Høyesterett ga skadelidt medhold i krav om gjenopptak av erstatningsoppgjør. Ved forsikringsoppgjøret etter trafikkulykke hadde man lagt til grunn at skadelidte ikke ville ha noe inntektstap, noe som hadde endret seg i årene etterpå. Skadelidte fremsatte derfor krav om gjenopptak av sin erstatningssak.

Advokat Finn Linde Eriksen, partner i Codex advokat, mener at forsikringsselskapene over lang tid har vært alt for restriktive i forhold til adgangen for etteroppgjør.

- Denne høyesterettsdommen er et steg i riktig retning, sier advokat Finn Linde Eriksen.

Les artikkelen fra VG om gjenopptak av erstatningsoppgjør.

Arealavvik/arealsvikt: Leiligheten de kjøpte var 9 kvm for liten

Nå får boligkjøperne flere hundre tusen i prisavslag.

Et par betalte 5,75 millioner kroner for en leilighet på Majorstua i Oslo i 2011, i den tro at den var 145 kvadratmeter som oppgitt i salgsoppgaven og i verdi- og lånetaksten.

- De skulle pusse opp, og fikk mistanke om at leiligheten var mindre. De skulle blant annet bytte om på noen rom, og dette viste seg vanskelig, sier boligkjøpernes advokat Finn Linde Eriksen.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Leiligheten-de-kjopte-var-9-kvm-for-liten-7110621.html

Advokater vil avsløre forsikringsbransjens triks:

Forsikringsselskaper selger lovpålagte ansvarsforsikringer, og skal være et økonomisk sikkerhetsnett når ulykken inntreffer.

Men nå tar profilerte erstatningsadvokater et oppgjør med forsikringsbransjen, og varsler om utstrakt bruk av uthalings-strategi og tøffe metoder mot kunder som har blitt skadd i trafikkulykker eller i arbeidslivet.

" I min praksis er det Gjensidige og Tryg som oppleves hardest mot klientene. Det er bare offentlige ordninger, som for tiden er verre å forholde seg til. Men også andre selskaper bruker knep for å trøtte ut de skadelidte" sier advokat Finn Linde Eriksen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10048886

Yrkesskade - hodeskade

Kvinne fikk heis i hodet da hun var på vei fra jobb, og slet med hodepine, nakkeplager og overfølsomhet for lys. NAV nektet å godkjenne hodeskaden som yrkesskade, og henviste til at de mente heisen ikke var en del av kvinnens arbeidssted.

Advokat Finn Linde Eriksen retter kritikk mot NAV for feilaktig avslag på godkjennelse, og for å ha brukt "evigheter på hvert eneste vedtak". Advokaten mener det er skammelig at det skal ta så lang tid.

Etter at kvinnen fikk bistand fra advokat Eriksen, fikk hun også godkjent skaden som yrkesskade.

Les artikkelen i Dagbladets papirutgave her.

Gutt (5 mnd) døde etter omgangssyke

Foreldrene møtte sitt verste mareritt da deres fem måneder gamle barn ble syk. Gjentatte ganger oppsøkte de fastlege og legevakt, men ble sendt hjem etter hver gang. Legene stilte feil diagnose, og mente barnet ville bli bra igjen ved å få Farris og Eplemost.

Behandlende lege får kritikk av Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Advokat Finn Linde Eriksen mener dødsfallet skjedde på grunn av arbeidspress og byråkrati hos legen, og viser til at legen ikke foretok de nødvendige undersøkelsene.

Les artikkelen i VGs papirutgave her.

Voldsoffererstatning er vanskelig å få

(Vi Menn:) Tommy Buskerud ble alvorlig skadet da han ble knivstukket og etterlatt for å dø. Han var gift og hadde to små barn da overfallet skjedde, men er nå uføretrygdet og skilt. Hele livet ble snudd på hodet for mannen fra Kløfta.

Buskerud ventet i ni år med å søke om voldsoffererstatning, og venter nå på at Kontoret for Voldsoffererstatning skal behandle søknaden.

Advokat Finn Linde Eriksen hos Codex Advokat Oslo AS er svært kritisk til Kontoret for Voldsoffererstatning, og mener at kontoret i mange tilfeller ikke opptrer med den objektivitet som skal utøves ved behandling av erstatningskrav fra voldsofre.

http://www.personskadeadvokater.no/upload/voldsoffer_ViMenn.pdf

Yrkesskade godkjent av trygderetten

(VG:) Marianne Leikanger spilte curling på et jobbarrangement, slo hodet og ble ufør. I to år ble hun nektet økonomisk hjelp, fordi NAV mener at ulykken skjedde på fritiden. Fordi ulykken skjedde i forbindelse med teambuilding, ville ikke NAV utbetale én krone for yrkesskade. Leikanger engasjerte advokat Finn Linde Eriksen hos Codex Advokat Oslo AS, som brakte saken inn for Trygderetten.

I går fikk Marianne gladmeldingen etter to års kamp mot NAV: Trygderetten ga henne fullt medhold.

http://www.personskadeadvokater.no/upload/mergedPDF.pdf

Privatkjøp er like trygt som meglerkjøp

Tenk deg at du har funnet drømmehjemmet. Men i stedet for en dresskledd megler, er det hjemmets eier som selv står for salget. Er det grunn til bekymring? Advokat Finn Linde Eriksen mener et privatsalg er like risikofritt og risikofylt som et vanlig hussalg.

http://www.eiendomsadvokater.no/upload/boligkjop_1.pdf

Droppet megler - sparte 80.000 kr

Øyvind Marsteen (41) og kona ville ikke bruke penger på megler, og solgte boligen selv. Nå kan selvsalg bli enda lettere.

Advokat Finn Linde Eriksen ordnet formalitetene da Marsteen og Gilje solgte leiligheten.

Les mer i Dine Penger.

Sparte på å selge bolig selv

http://www.eiendomsadvokater.no/upload/DN-artikkel---sparte-paa-aa-selge-selv.pdf

VG: Selge bolig selv

http://www.eiendomsadvokater.no/upload/Solgte-bolig-selv-1.pdf

http://www.eiendomsadvokater.no/upload/Solgte-bolig-2.pdf

DN: Selge bolig selv

http://www.eiendomsadvokater.no/upload/Selgerbolig.pdf

Uttalelser

“Ønsker først og fremst å takke deg for et godt samarbeid og vel utført arbeid.

Har hele tiden følt at jeg ble tatt seriøst og at du hadde tro på min sak og at du har

Stått på for å få dette til å lykkes.

Kan på alle måter anbefale deg og ditt firma til andre, noe som jeg også kommer til å gjøre.”

(Personskadeklient)

Foredrag

Finn er kurs- og foredragsholder innenfor sine fagfelt.

Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo