GURO H. NILSEN

Advokatfullmektig – Arbeidsrett og eiendom

Guro Haug Nilsen er advokatfullmektig i Codex Advokat Tromsø AS. Hun arbeider mest med arbeidsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, men tar også oppdrag innenfor andre rettsområder.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Guro har variert erfaring innen en rekke sivilrettslige rettsområder, og bistår gjerne både privatpersoner og næringslivet. Hun har tidligere arbeidet mye med familie- og arverett samt utlendingsrett. I dag arbeider hun hovedsakelig med varierte emner innen arbeidsrett samt fast eiendoms rettsforhold, herunder saker etter bla. avhendingsloven, håndverkertjenesteloven, eierseksjonsloven og sameieloven, samt generell avtale- og kontraktsrett.

Guro er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hennes spesialfag var Rettshjelp II, et fag som relaterer seg til et bredt spekter av sivile rettsområder, eksempelvis pengekravsrett, familie- og arverett, husleierett og barnerett. Guro skrev sin masteravhandling innen sivilprosess med fokus på erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-3.

Yrkeserfaring

2016 – d.d.: Advokatfullmektig, Codex Advokat Tromsø AS

2014 – 2016: Saksbehandler, Codex Advokat Tromsø AS

2014: Trainee, Deloitte Advokatfirma AS

2013 – 2014: Saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge

Utdanning

2010 – 2015:   Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Masteroppgave: "Erstatning for sakskostnader etter tvl. § 20-3 – Om vilkårene "medhold av betydning" og "tungtveiende grunner"."

Verv

2014: Styreleder, Jusshjelpa i Nord-Norge

Språk

Norsk

Engelsk