HÅVARD L. BJØRNSTAD

Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate

Håvard L. Bjørnstad er advokat og partner i Codex Advokat Oslo AS, teamleder i erstatnings- og forsikringsavdelingen. I tillegg utgjør han en del av arbeidslivsavdelingen.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Bjørnstad er utdannet ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo i 1992. Hans valgfag og spesialfag var hhv. boligrett og arbeidsrett. Etter at han ble uteksaminert arbeidet han i Kulturdepartementet.

Fra 1995 arbeidet han for Norsk Industri (TBL), arbeidsgiveravdelingen. I perioden 1996 – 2001 arbeidet han som fagforeningsadvokat i YS, herunder som leder av en juridisk avdeling.

I 2001 etablerte Bjørnstad eget advokatfirma; Advokatfirma Bjørnstad AS, og arbeidet i kontorfellesskap med Advokatfirma Robertsen AS. Som advokat i eget firma ble han spesialisert innen erstatnings – og forsikringsrett med hovedvekt på oppgjør i personskadesaker.

Fra 2009 har Bjørnstad vært advokat og partner i Codex Advokat Oslo AS, der han har fortsatt sitt arbeid innen erstatnings- og forsikringsrett. I tillegg har han bygget opp firmaets arbeidslivsavdeling.

Han har omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring.

Håvard benyttes regelmessig i kurs- og foredragsvirksomhet.

Referanse

«I EG Norge AS har vi over flere år benyttet oss av rådgivende tjenester fra Codex Advokat v/ advokat/partner Håvard L. Bjørnstad. Bjørnstad utviser god faglig innsikt og kompetanse. I tillegg opplever vi Bjørnstad som svært god til å sette seg inn i våre forretningsmessige behov. Videre utviser han stor grad av fleksibilitet og service i forbindelse med sine leveranser.»

Kompetanseområde

Bjørnstad er teamleder for personskadeavdelingen og utgjør en del av arbeidslivsavdelingen.

Kompetanseområder er: Erstatningsrett, personskaderett, trygderett, arbeidsrett, corporate, prosedyre og forhandlinger.

Yrkeserfaring

2009 - d.d.                 Codex Advokat Oslo AS, Advokat og partner

2001 - 2009                Advokatfirma Bjørnstad AS, kontorfellesskap med Advokatfirma Robertsen AS

1996 - 2001                YS, Fagforeningsadvokat

1994 - 1996                Norsk Industri (TBL), arbeidsgiveravd.

1993 - 1994                Kulturdepartementet, administrasjonsavd.

Språk

Engelsk

Norsk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Juristforbundet

Våre ansatte Arbeidsrett:
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her