HELGE A. TRYTI

Advokat og partner - Entreprise og eiendom

Helge er partner med ansvar for avdelingen for bygg- og entrepriserett. Han har langvarig og variert erfaring innen området. Foruten en lang og variert erfaring innen byggfagene er han mye etterspurt som kursholder på åpne kurs og bedriftsinterne seminarer når virksomhetene ser nytten og behovet for å øke kunnskapene om entreprisekontrakter og forbedre rutinene ved gjennomføring av kontrakter. November 2012 utga han boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter».

Bakgrunn og arbeidsfelt

Etter fullført juridikum var det først noen år innen databransjen noen år, dommerfullmektig ved Oslo Namsrett og deretter vært ansatt advokatfullmektig/advokat, ble det oppstart av egen praksis i 1987. Fra 1987 har virksomheten i det vesentlige vært knyttet opp til juridisk bistand til privatpersoner, eiendomsbesittere, byggmestre og entreprenører, kommuner og offentlige etater. Fram til 2007 ble virksomheten drevet som personlig firma med 1 til 4 ansatte advokater. Fra 2007 fra til 2012 har virksomheten vært drevet i Advokatfirmaet Tryti & co AS. De siste årene har virksomheten i stadig større grad vært løpende bistand og tvister til faste klienter.

Virksomheten har hele tiden vært begrenset til forretningsjuridiske problemstillinger med vekt på kommuner, byggmestre, entreprenører og kjeder innen byggebransjen.

Fra 2000 har en del av den forretningsmessige virksomheten også vært knyttet opp til internasjonal virksomhet gjennom. Fra 2000 var den internasjonale virksomheten i det vesentlige gjennom AVRIO Advocati som har medlemmer i ca. 35 land - i 2003 – 2006 også som medlem i styret.

Utdanning

Juridisk embetseksamen 1981 med Jus & EBD som spesialfag.

Uttalelser

”Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger og det er også sagt at andre kurs har vært greie, men kurset med deg var i en helt ny og høyere liga”

Kursansvarlig for prosjektlederne i en større kommune.

Oslo 15.10.2012

Foredrag

Kurs og foredragsvirksomhet

Har hatt utstrakt kurs og seminarvirksomhet fra 1999. Opprinnelig var kurser holdt i regi av Teknologisk Institutt. Fra 2003 har kursene vært holdt i egen regi enten som åpne kurs eller som bedriftsinterne seminarer. Kurs og seminarer representerer en vesentlig del av virksomheten.

Våre ansatte Eiendom og entreprise:
BÅRD BREVIK HARILA Advokat og partner - Eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 95 04 75 17
E-post:
baard.harila@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
FREDERIK KLAVENESS Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
RUNA SKROVE FALCH Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Senioradvokat - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Advokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her