INGER ELISE BJØRNSTAD

Sekretær – Administrasjon

Inger Elise arbeider som sekretær på vårt kundesenter.