INGRID MOE BØRSETH

Senioradvokat – Erstatning og forsikring

Ingrid Moe Børseth er senioradvokat og tilknyttet Codex Advokat sin personskadeavdeling.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Børseth har master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Hun fikk advokatbevilling i 2012.

Børseth har arbeidet i nærmere ti år med pasientskaderett i ulike stillinger og har opparbeidet seg bred kompetanse på feltet. I tillegg til å arbeide som saksbehandler har hun i flere år vært en av direktørens faste representanter i nemndmøter. Børseth har også som advokat for staten v/Pasientskadenemnda prosedert en rekke saker for domstolene og har i den anledning mye kompetanse innen prosedyre.

Kompetanseområde

Pasientskaderett, yrkessykdom, personskaderett, forvaltningsrett, prosedyre og sivilprosess.  

Arbeidserfaring

2020 – d.d: Senioradvokat Codex advokat Oslo AS

2016 – 2019: Seniorrådgiver og direktørens representant i Helseklage (tidligere Pasientskadenemnda)

2015 – 2016: Advokat i Pasientskadenemnda

2010 – 2015: Seniorrådgiver/advokatfullmektig/advokat i Pasientskadenemnda

2007 – 2010: Rådgiver ved NAV Sentralt Yrkessykdomskontor

2006 – 2007: Gruppeleder ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen

2005 – 2006: Traineestilling i advokatfirmaet Kluge DA i Bergen

2004: 5 ukers Traineestilling hos advokat Gunnar Nerdrum (H) ved Cabinet Tylor i Paris

Utdannelse

2007: Master i rettsvitenskap, Det Juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen

2004: Utveksling til "l’Université Lumière Lyon 2" i Frankrike

Andre

2008 – 2014: Frivillig leder i Oslo Røde Kors

Språk

Norsk

Engelsk

Fransk