JO MARTIN FRIDSTRØM

CCO

Fridstrøm er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt/CCO i Codex Advokat Oslo AS. Han har et spesielt ansvar for ekstern og intern informasjon, omdømmeforvaltning og merkevarebygging.

BAKGRUNN OG ARBEIDSFELT

Jo Martin Fridstrøm er utdannet siviløkonom og har bred erfaring med næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Han har bakgrunn som finansjournalist, korrespondent og leder, blant annet i Dagens Næringsliv. Erfaringen omfatter også operative og strategiske prosesser fra ledende mediehus.

Yrkeserfaring

2018 til d.d.: Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt/CCO i Codex Advokat Oslo AS

2017 - 2018: Selvstendig næringsdrivende i egen konsulentvirksomhet

2000 - 2017: Journalist, korrespondent, reportasjeleder og redaksjonssjef i Dagens Næringsliv

1996 - 2000: Journalist i Finansavisen

Erfaring som styremedlem i ulike selskap og sammenslutninger

Utdanning

1994: Siviløkonom, University of South Carolina

1991: Law/Statistics, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk

Engelsk