KAROLINA BERAZO

Saksbehandler og sekretær – Administrasjon

Karolina arbeider som saksbehandler og sekretær på vårt kundesenter.