MORTEN BRYN

Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media

Morten Bryn er senioradvokat og tilknyttet Codex Advokat sin corporate og IPR-avdeling.

BAKGRUNN OG ARBEIDSFELT

I tillegg til lang og bred erfaring som allmennadvokat, med bedriftsjus og personskade, har han kompetanse innen IPR, sivilprosess og tvangsfullbyrdelse, herunder sikring og realisering av pengekrav. Bryn er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg offentlig rett grunnfag, noe fransk, og erfaring som leder. Morten Bryn har arbeidserfaring som namsmann, nestleder og avdelingsleder, advokat, og partner og avdelingsleder i flere advokatforetak.

Kompetanseområde

Bedriftsjus/corporate småbedrift, serverings- og skjenkebevillinger, forvaltningsrett, personskade og forsikring, kontraktsrett, tvangsfullbyrdelse, pengekrav, IPR, allmennpraksis, herunder sivilprosess. Prosedert for ulike nemnder, tingrett og lagmannsrett

Yrkeserfaring

2018 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2017 - 2018: Advokat Codex Advokat Oslo AS

2015 - 2017:  Advokat, Advokatene Falkanger, Wiik, Bryn, Høyte & Fremstad

2011 – 2014: Advokat og partner i Advokatfirmaet Perspektiv

2008 – 2011: Advokat og partner og avdelingsleder Drøbakadvokatene AS

2007 – 2008: Advokatfullmektig, advokat Anne Grethe Kjelland, Lillestrøm

2002 – 2007: Seksjonsleder Bevillingsseksjonen

1999 – 2001: Nestleder Bevillingsseksjonen, Oslo kommune, Næringsetaten

1995 – 1999: Oslo byfogdembete, namsfullmektig, rådgiver

Erfaring fra flere bedriftsstyrer i perioden 1992-d.d.

Utdanning

2001 - 2004 Lederutviklings- og mellomlederprogram, Oslo kommune

1990 - 1995 Juridisk embetseksamen, valgfag selskapsrett, spesialfag EU-rett

1991 - 1993 Fransk, niveau moyen og deretter forkurset i fransk, UiO

1990 - 1991 Offentlig rett grunnfag, UiO

Språk

Norsk

Engelsk

Våre ansatte Corporate:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
GRY MERETE HELGERUD Senioradvokat - Skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 55 42 84
E-post:
gry.helgerud@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
PER BERNHARD WRIGHT Advokat og assosiert partner - Corporate og skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 44 17 64
E-post:
per.wright@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SEBASTIAN BRODTKORB Senioradvokat – Corporate, Skatt og MVA Codex Advokat Oslo
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
MORTEN K. ANDERSEN Advokat - Corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 00
E-post:
mka@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
OLE JØRGEN SCHEI Advokat - corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 37
E-post:
ojs@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her