OLE ANDRÉ TVEIT

Senioradvokat - Familierett og arv

Ole André Tveit er senioradvokat i Codex Advokat og tilknyttet firmaets avdeling for arv-, familie- og skifterett. Han har betydelig prosedyreerfaring og har deltatt i en rekke forhandlingsprosesser. I tillegg til å arbeide med arv-, familie- og skifterett har Tveit bred kompetanse innenfor fast eiendom, generell avtale- og kontraktsrett og markedsføringsrett.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Arv-, familie- og skifterett. Barnerett. Fast eiendoms rettsforhold. Kontraktsrett. Markedsføringsrett. Prosedyre og forhandlingserfaring.

Advokat Tveit bistår klienter regelmessig med bl.a.

- bistand, herunder prosessoppdrag, ved økonomisk oppgjør ved separasjon/skilsmisse
og/eller opphør av samboerskap

- rådgivning, opprettelse og tolkning av ektepakter og samboeravtaler

- bistand, herunder prosessoppdrag, i tilknytning til spørsmål om foreldreansvar,daglig omsorg og samværs med barn

- rådgivning i arverettslige spørsmål og bistand som prosessfullmektig i arvetvister

- rådgivning, opprettelse og tolkning av testamenter

- rådgivning og opprettelse av nødvendige dokumenter ved generasjonsskifter.

- rådgivning knyttet til arveavgift, herunder bistand ved utarbeidelse av gave-/arvemelding

- bistand ved offentlig og/eller privat skifte av dødsbo

- bistand, herunder prosessoppdrag, knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder avhendingsloven, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven, plan- og bygningsloven, odelsloven, naboloven, mv.

Yrkeserfaring

2018 - d.d.: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS

2013 - 2018: Advokat, Codex Advokat Oslo AS

2010 - 2012: Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Poulsson AS

2007 - 2010: Juridisk rådgiver, Forbrukerombudet

Utdanning

2000 - 2006: Universitetet i Bergen - Master i rettsvitenskap

Språk

Norsk

Engelsk

Våre ansatte Familierett:
CAROLINE LANGANGEN CLEVE Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
LIV ELISE ASK Advokatfullmektig – Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 93 49 71 43
E-post:
liv.elise.ask@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SILJE EKLUND Advokatfullmektig – Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 01 45 24
E-post:
silje.eklund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANDREAS POULSSON Advokat og partner - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
BIRGITTE SCHJØTT CHRISTENSEN Senioradvokat – Familierett Codex Advokat Oslo
LOUISE STRØMSVOLD STØRKSEN Advokatfullmektig - Familierett Codex Advokat Oslo
VEGARD SKAUG Advokat – Familierett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+ 47 90 64 18 81
E-post:
vegard.skaug@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SUSANNA HOLTH Advokat – familierett og arv Codex Advokat Oslo