OLGA BUKALSKA

Saksbehandler og sekretær – Administrasjon

Olga arbeider som saksbehandler og sekretær i vårt serviceteam.