PER BERNHARD WRIGHT

Advokat og assosiert partner - Corporate og skatt

Per er advokat og assosiert partner og arbeider med skatte-, avgifts- og selskapsrettslige spørsmål for Codex Advokat Oslo AS.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Arbeidsområder er skatterett for personer og selskaper med særlig vekt på kontroll, bokettersyn, utenlandsforhold og frivillig retting (skatteamnesti).

Kompetanseområde

Per arbeidet i flere år med frivillig rettingssaker (skatteamnesti). Han var den som i det daglige ledet arbeidet med disse sakene, og var den som etablerte de rutiner og retningslinjer som i dag også gjelder i saksbehandlingen av disse sakene. Per er således en av Norges fremste eksperter på dette området. I tillegg har han lang erfaring med å bistå virksomheter som er underlagt kontroll samt skatterettslige spørsmål knyttet til utenlandsforhold. 

Per har også lang erfaring fra styrearbeid i boligselskap og aksjeselskap, og sitter pr. i dag som nestleder i et mellomstort aksjeselskap.

Yrkeserfaring

2019 - d.d.: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
2015 - 2019: Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
2010 - 2015: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
2008 - 2010: Seniorskattejurist Skattekrim, Skatt øst.
2004 - 2007: Rådgiver ved Oslo likningskontor, skattefaglig avdeling.
2001 - 2004: Skattejurist ved Oslo likningskontor, avd. for enkeltpersonsforetak.
1998 - 2001: Juridisk konsulent ved Ullensaker likningskontor.
1997 - 1998: Konsulent ved Gamle Oslo trygdekontor.
1990 - 1996: Supervisor, telefonintervjuavdeling- Markeds og Mediainstituttet.

Utdannelse

1988 - 1996: Embetseksamen i jus med skatterett spesialfag, Universitetet i Oslo.
1993: Lovdatakurs, institutt for rettsinformatikk- Universitetet i Oslo.
1989: Prøve i bokføring for jurister- Universitetet i Oslo.

Språk

Norsk
Engelsk

Våre ansatte Corporate:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
GRY MERETE HELGERUD Senioradvokat - Skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 55 42 84
E-post:
gry.helgerud@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SEBASTIAN BRODTKORB Senioradvokat – Corporate, Skatt og MVA Codex Advokat Oslo
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
MORTEN K. ANDERSEN Advokat - Corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 00
E-post:
mka@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
OLE JØRGEN SCHEI Advokat - corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 37
E-post:
ojs@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her