STEFAN S. AMLIE

Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett

Advokat Stefan S. Amlie i Codex Advokat Tromsø AS har bredest erfaring innen arbeidsrett, fast eiendom og selskapsrett, men bistår innenfor de fleste sivilrettslige problemstillinger.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Amlie har bred erfaring innenfor arbeidsretten og bistår gjerne både arbeidsgivere og arbeidstakere – og holder også kurs innen fagfeltet. Amlie skrev forøvrig masteroppgave om diskriminering i arbeidslivet og har således ekspertise innenfor usaklig forskjellsbehandling.

Innenfor fast eiendom bistår han både næringslivet, privatpersoner og det offentlige i en rekke ulike problemstillinger. Amlie representer også flere bedrifter og organisasjoner på fast basis og innenfor selskapretten bistår han i alt fra etablering til forhandlinger, avtaletolkning og generell rådgivning.

Amlie er utdannet ved Universitetet i Tromsø – Norgesarktiske universitet. Hans spesialfag under utdannelsen var rettshjelp, et fag som innebærer en rekke sivile rettsområder. Amlie har derfor bred kompetanse innenfor de fleste generelle sivilrettslige problemstillinger, herunder pengekrav, arverett, familerett og barnerett.

I tillegg til utdannelsen i rettsvitenskap har Amlie en bachelorgrad i journalistikk fra Universitetet i Stavanger og har arbeidet for flere mediebedrifter, blant annet Nordlys. Han har som følge av dette bred forståelse for hvordan mediene fungerer og utformer gjerne kort- og langsiktige strategier for både selskaper og privatpersoner.

Kompetanseområder

Arbeidsrett; Nedbemanning/omstruktureringer, stillingsvernsaker, permittering, diskriminering, kontrakter, forhandlinger og andre arbeidsrettslige problemstillinger. Generell rådgivning.

Fast eiendom; Oppgjør, kontrakt og overskjøting av fast eiendom. Tvistesaker om nybygg og annen fast eiendom, blant annet i tilknytning til bustadoppføringsloven, avhendingsloven og håndverkstjensteloven. Generell avtale- og kontraktsrett. Seksjonering, reseksjonering, fradeling og arealoverføring. Entreprise.

Amlie har også god kompetanse innenfor en rekke andre fagfelt, blant annet generell forretningsjus, selskapsrett, arverett og familierett. 

Utdrag fra Amlies CV de siste fem årene:

2016-d.d.   Advokat, Codex Advokat Tromsø AS

2016-d.d.   Styremedlem, Saga Mobil AS

2015- d.d.  Foreleser på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2014- d.d.  Styremedlem, Jusshjelpa i Nord-Norge

2014-2016 Advokatfullmektig, Codex Advokat Tromsø AS

2014-2014 Trainee, Codex Advokat Tromsø AS

2012-2013 Saksbehandler, Jusshjelpa i Nord-Norge

2011-2013 Styreleder, Studentavisa Utropia

2010-2014 Nestleder/Styreleder, Studenthuset Driv AS

Utdanning

2009-2014: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Masteravhandling:
Arbeidstakers vern mot diskriminering: Om bevis, bevisbyrde og effektivitet

2008-2009: Medisinsk Grunnstudium, Universitetet i Tromsø*
2005-2008: Bachelor i Journalistikk, Universitetet i Stavanger

Undervisning

Amlie har de siste årene holdt introduksjonskurs innen bl.a. arbeidsrett og etikk for nyansatte ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Han har tidligere også vikariert som underviser i fagene Rettslære I og II på Kongsbakken VGS og er foreleser i to spesialfag i rettsvitenskap på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet fra og med høsten 2015.

Språk

Norsk
Engelsk
Grunnleggende fransk

Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo