TOM LUNDE

Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom

Tom E. Lunde er partner og styreleder i Codex Advokat Tromsø AS. Hans spesialfelt er arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han har innenfor begge fagfeltene betydelig praksis både i og utenfor domstolene.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Tom har omfattende erfaring med ulike aspekter ved omsetning av nybygg og annen fast eiendom, også som fagansvarlig for ulike meglerkontorer. Innenfor arbeidsretten bistår han såvel arbeidsgivere som arbeidstakere, og utfører en del undervisning innen fagfeltet. Innenfor fast eiendoms rettsforhold bistår han både næringsdrivende, private, boligsameier og borettslag. 

Tom er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hans spesialfag under utdannelsen var arbeidsrett, som han også har arbeidet kontinuerlig med etter at han ble uteksaminert i 1998.

I tillegg til arbeidsrett har Tom også en omfattende praksis innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder blant annet prosedyrer i tvistesaker, entreprise, advokatoppgjør ved omsetning av fast eiendom, bistand ved seksjonering samt etablering og oppløsing av borettslag. Tom har i perioder vært engasjert som faglig leder for ulike eiendomsmeglerforetak i Nord-Norge, og har betydelig erfaring med eiendomsmeglingsrelaterte rutiner og problemstillinger.

Tom yter også bistand som ledd i allmenn advokatpraksis, innenfor blant annetgenerell forretningsjusarv-/famile-/barnerett, skifte og prosedyre.

Kompetanseområder

Arbeidsrett; Nedbemanning/omstruktureringer, stillingsvernsaker, permittering, kontrakter og andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Fast eiendoms rettsforhold; Solid kompetanse vedrørende tvistesaker om nybygg og annen fast eiendom, herunder om bustadoppføringsloven, avhendingsloven og håndverkstjensteloven. Har også solid kompetanse om eiendomsmeglingsloven, borettslagsjus, eiendomsoppgjør, entrepriserett og utvikling av boligprosjekter.

Tom har omfattende prosedyreerfaring og god kompetanse innenfor en rekke andre fagfelt så som generell forretningsjus, selskapsrett, arv-/familie-/barnerett og skifte.

Yrkeserfaring

2014-2014: Faglig ansvarlig Eiendomsmegler1 Nord-Norge, Signaturkontor Tromsø
2007- d.d. :   Advokat og partner, Codex Advokat Tromsø AS
2009-2009:   Faglig ansvarlig SNE Eiendom AS
2007-2008:   Faglig ansvarlig Notar Eiendom Midt Troms AS
2003-2007 :  Fast advokat, Codex Advokat Tromsø AS
2002-2003:   Advokatfullmektig, Codex Advokat Tromsø AS
2001-2002:   Administrativ leder ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), UiTø
1999-2001:   Juridisk rådgiver, Personalavdelingen, UiTø                                                       
1998-1999:   Daglig leder, Jusshjelpa i Nord-Norge                                                                

Utdanning

2004:   BI Tromsø, utvalgte økonomiske fag
2003:   Advokatbevilling
1998:   Cand jur, Universitetet i Tromsø
1998:   Særavhandling, Universitetet i Tromsø
1995:   Spesialfag arbeidsrett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Permittering. Om adgangen til å permittere i arbeidsforhold.
Skriftserien ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø nr. 38 (1998)                          

Undervisning

Tom har i en årrekke vært, og er fremdeles aktiv, underviser i spesialfag rettshjelp ved jusutdanningen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Han har også i en årrekke gitt semestervise opplæringskurs innenfor arbeidsrett og etikk ved Jusshjelpa i Nord-Norge.

Språk

Norsk
Engelsk

Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her