TORKJELL SOLBØ

Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate

Solbø er partner og tilknyttet Codex Advokat sin avdeling for fast eiendom og entreprise. Han besitter spesialkompetanse innenfor eiendomsutvikling, -transaksjoner og næringsutleie. Han har omfattende prosedyreerfaring og solid kompetanse innen tvisteløsning, tvangsfullbyrdelse, herunder sikring og realisering av pengekrav. Solbø arbeider også innenfor Corporate og med vertikale forhandlerkontrakter/franchise som spesiale. Foruten å ha drevet egen advokatvirksomhet i mer enn 15 år har Solbø ledererfaring fra økonomi og finans i privat og offentlig sektor.

Bakgrunn og arbeidsfelt

Torkjell Solbø er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo og tok deler av utdannelsen ved Universitet i Bergen, Universitetet i Stockholm (Menneskerettigheter og prosedyre) og Universitetet i København (Europarett).  Solbø prosederer jevnlig for domstolene og har en godkjent prøvesak for Høyesterett.

Kompetanseområde

Fast eiendom, entreprise, kontraktsrett, selskapsrett, tvangsfullbyrdelse, pengekrav, prosedyre og tvisteløsning.

Yrkeserfaring

2015 - d.d: Advokat / Partner, Codex Advokat Oslo AS.

2005 – 2015: Advokat / Partner, Advokatfirmaet Solbø AS / Advokatfirmaet Solbø & Co AS.

2003 – 2005: Advokat / Partner, Advokatfirmaet Furuholmen AS.

2000 - 2003: Advokat i eget enkeltmannsforetak.

1998 - 2000: Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Jareld AS.

1995 - 1998: Juridisk rådgiver og kst. Finansdirektør i Oslo kommunale pensjonskasse.

1993 – 1995: Førstekonsulent, leder gjeldsrådgivningprosjektet, Fylkesmannen i Hordaland.

1992 – 1993: Førstekonsulent/gjeldsrådgiver, Forbrukerkontoret i Hordaland.

Utdanning

1992: Cand.jur., Universitetet i Oslo.

1991: Europarett, Universitet i København.

1990: Menneskerettigheter og prosedyre, Universitet i Stockholm.

1989: Regnskap og økonomi, Norges Handelshøyskole kursvirksomhet.

Språk

Engelsk

Våre ansatte Eiendom og entreprise:
BÅRD BREVIK HARILA Advokat og partner - Eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 95 04 75 17
E-post:
baard.harila@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ELISE HAAVIK Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 90 53 53 16
E-post:
elise.havik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
FREDERIK KLAVENESS Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
RUNA SKROVE FALCH Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her