Fredensborgsaken

Prosess i Fredensborgsaken

Torsdag 22. november sendte Codex Advokat Oslo v/advokat Torkjell Solbø prosessvarsel på vegne av klienter til eiendomsselskapet Fredensborg. Personer som har bodd på aktuelle adresser, i de aktuelle tidsrommene, kan kontakte Codex for mulig bistand. Leieforhold må dokumenteres.

I den gamle Eierseksjonsloven, som var gjeldende frem til 1. januar i år, fremgår at gårdeieren plikter å sende et «skriftlig tilbud om kjøp overfor alle leiere med kjøperett». Det er i hovedsak de som ikke har mottatt et slikt kjøpstilbud som nå kan gå til sak. Det er Fredensborg som har bevisbyrden for at slike tilbud er blitt sendt til de i alt 1136 leietakerne i de 20 bygårdene (se oversikt under) som denne saken gjelder.

- Kravet vil være at de får overta leilighetene på de vilkårene de etter loven skulle ha hatt den gang leiegårdene ble seksjonert. Fredensborg må gi et kjøpstilbud basert på markedspris da de ble seksjonert, og minus 20 prosent, sier advokat Torkjell Solbø i Codex. Svarfristen på sendte prosessvarsel er 14 dager. Avvises kravene, kan det tas ut stevning og saken havner i retten.

- Loven er krystallklar. Gårdeier har en plikt til å gi et kjøpstilbud, og han må kunne dokumentere at det er gitt et slikt tilbud, sier advokat Solbø Leietakere som eventuelt har fått tilbud av Fredensborg, kan også ha en sak hvis tilbudet ikke inkluderer 20 prosent rabatt.

De aktuelle leiegårdene Fredensborg har seksjonert, 
samt dato for seksjonering:

Kirkeveien 166B 20/02/2009   Kirkeveien 166C 20/02/2009
Christies gate 19 01/04/2009   Sinsenveien 56 07/04/2009
Sinsenveien 58 07/04/2009   Sinsenveien 60 07/04/2009
Sinsenveien 62 07/04/2009   Sinsenveien 64 07/04/2009
Dælenenggata 40 08/04/2009   Sinsenveien 66 07/05/2009
Sinsenveien 68 07/05/2009   Sinsenveien 70 07/05/2009
Sannergata 32 12/05/2009   Kirkeveien 166D 22/07/2010
Kirkeveien 166E 22/07/2010   Gruegata 18 10/05/2013
Holsts gate 4 08/02/2013   Sinsenveien 72 12/05/2014
Sinsenveien 74 12/05/2014   Fagerborggata 16 16/09/2015

 

Er du berørt av saken?

Ta kontakt med oss for å få vurdert din sak!

Kontaktpersoner:

Advokat Kristian Ellstrøm, +47 48 05 90 87, kristian.ellstrom@codex.no
Advokatfullmektig Amna Mrzic, +47 97 67 90 31, amna.mrzic@codex.no

Meld deg inn i Facebook-gruppen om saken:


Les mer på dn.no: