International Desk

  • Oslo
  • Paris
  • London
  • New York
  • Madrid
Codex International Desk (CID) is our international clients' hotspot

Codex has attorneys communicating in different languages, such as German, French and Spanish in addition to English.

We have specialist teams within areas as: M&A, Corporate, Tax, IPR, ICT, Employment, Real Estate and Construction.

Codex also assists private clients with legal matters related to Family Law, Real Estate, Personal Injury and Employment.

Through our international network IAG, we assist clients all over the world. We assist several multinational companies with legal matters in Norway and abroad.

Contact Us
Codex International Desk (CID) ist der Hotspot unserer internationalen Klienten

Codex hat Rechtsanwälte, die zusätzlich zu Englisch in verschiedenen Sprachen kommunizieren, wie Deutsch, Französisch und Spanisch.

Wir haben spezialisierte Teams in Bereichen wie: M&A, Körperschaftsrecht, Steuerrecht, IPR, Arbeitsrecht, Immobilien und Bau.

Codex steht auch Privatkunden bei rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Familienrecht, Immobilien, Personenschäden und Arbeitsrecht bei.

Durch unser internationales Netzwerk IAG stehen wir Klienten weltweit bei. Wir stehen auch mehreren multinationalen Gesellschaften bei rechtlichen Angelegenheiten in Norwegen und im Ausland bei.

Kontaktieren Sie uns
Codex international Desk (CID) est le point de rencontre (hotspot) de nos clients internationaux Content

Codex a des avocats qui maîtrisent l'allemand, le français, l'espagnol et l'anglais.

Nos équipes sont spécialisées dans les domaines suivants: Fusions et Acquisitions, Droit des sociétés, Droit Fiscal, Propriété Intellectuelle et Industrielle, Technologie et Télécommunications, Droit du Travail, Droit Immobilier, Droit de la Construction.

Codex conseille également les personnes privées en ce qui concerne le droit civil, droit de la famille, droit immobilier et droit du travail.

Nous assistons nos clients norvégiens, étrangers et sociétés multinationales en Norvège et dans le monde entier grâce à notre réseau de partenaires IAG.

Contactez nous
Codex International Desk (CID) es el punto de encuentro (hotspot) de nuestros clientes internacionales

Codex cuenta con abogados que dominan el alemán, francés, español e inglés.

Nuestros equipos están especializados en las siguientes áreas de trabajo: Fusiones y Adquisiciones, Derecho societario, Derecho Fiscal, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho de la Tecnología y las Telecomunicaciones, Derecho Laboral, Derecho Inmobiliario, Derecho de la Construcción.

Codex también asesora a personas en asuntos de Derecho civil, familiar, inmobiliario y laboral. Prestamos, igualmente, servicios jurídicos a clientes noruegos, extranjeros y compañías multinacionales en Noruega y en todo el mundo gracias a nuestra red de socios IAG.

Contáctenos
Codex International Desk (CID) jest miejscem spotkań (hotspot) naszych międzynarodowych klientów

Codex - pełny wybór usług dla polskich firm prowadzących działalność w Norwegii.

Codex jest członkiem Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Nasz obszar specjalizacji obejmuje w szczególności prawo korporacyjne oraz transakcje, fuzja i przejęcie nieruchomości, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo nieruchomości i budownictwa.

Poza podstawowymi usługami prawnymi zapewniamy pomoc w budowaniu potencjału eksperckiego, rozwoju biznesu i strategii. Doradzamy jak otworzyć, prowadzić lub przenieść biznes do Norwegii. Udzielamy pomocy z zakresu założenia firmy w Norwegii lub otworzenia filii. Udzielamy wszelkiej pomocy w zakresie prawa pracy, kontrahencji, struktury korporacyjnej, podatku itp.

Codex udziela porad prawnych również osobom prywatnym w sprawach dotyczących prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa nieruchomości oraz prawa pracy.

Jesteśmy członkami międzynarodowej sieci IAG, dzięki której pomagamy klientom na całym świecie. Doradzamy także firmom międzynarodowym w kwestiach prawnych w Norwegii oraz za granicą.

Nasz oddział prawa budowlanego posiada prawników najwyższej klasy posiadających ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych sporów budowlanych.

Aby uzyskać pomoc na pytania dotyczące prawa budowlanego kliknij tutaj.

Skontaktuj się z nami