Totalentreprise

Plan og bygningsloven er klar på at alle byggeprosjekter må planlegges før de utføres. Planleggingen er prosjekterende sitt ansvar, og er ikke annet avtalt har byggherre selv ansvar for å prosjektere. Det er først nå det er avtalt at entreprenøren skal prosjektere eget arbeid at vi snakker om totalentreprise. 

Før byggeprosjekter kan utføres må de planlegges, det vil si prosjekteres. Prosjektering innebærer å:

  • Beskrive arbeidet som skal utføres
  • Lage arbeidstegninger
  • Foreta lovlighetskontroll, det vil si kartlegge alle krav lov/forskrift og kontrakt stiller til arbeidet
  • Velge metode som sikrer at alle krav blir oppfylt
  • Velge materialer som sikrer at alle krav blir oppfylt

Prosjekteringen skal være skriftlig, det vil si den skal dokumenteres.

Er det avtalt at entreprenøren skal prosjektere eget arbeid, snakker vi om totalentreprise. Entreprenøren har da ansvar og risiko for at all avtalte funksjonskrav og krav i lov og forskrift blir oppfylt, men også betydelig valgfrihet.

Norsk Standard har utarbeidet gode standardkontrakter for bruk ved totalentrepriser og vi anbefaler alle parter som skal bruke dem, det vil si NS 8407 eller NS 8417, å sette seg grundig inn i kontraktens vilkår før kontrakten signeres.

Våre advokater kan hjelpe deg med å sette deg inn i og forstå vilkårene og på den måten redusere risikoen for formelle feil. Vi bistår også i forbindelse med gjennomføring, oppfølging av kontrakten, sluttoppgjør, reklamasjoner og tvisteløsning.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ANDRÉ STANDBERG Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
HELGE A. TRYTI Advokat og partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 90 73 89 36
E-post:
helge.a.tryti@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
PETTER SVERSTAD ERIKSEN Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 21 34 17
E-post:
viktor.wik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
BENT S. KVERME Senioradvokat - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
KRISTIAN ELLSTRØM Advokat – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Advokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
BJØRN ROBERT LOFTERØD Advokat - fast eiendom, entreprise og immaterialrett Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her