Spesialiserte
advokater

– Din ressurs -

Kontakt oss

DIN STRATEGISKE SAMARBEIDSPARTNER

Codex Advokat bistår med løpende rådgivning, er din partner ved tvister og legger stor vekt på service og kvalitet.

For privatpersoner arbeider vi med stor tyngde innen erstatning og personskade, eiendomstvister, familie- og arv, skatt og ellers de områder som privatpersoner kan ha behov for bistand innenfor.

For virksomheter vil en fast stabil advokatforbindelse være sentralt for å drive god forretning. Våre kompetanseområder er særlig innen selskapsrett og transaksjoner, skatt og avgift, arbeidsrett, eiendom, bygg- og entreprise, teknologi, IPR og media. Foruten ordinære advokattjenester tilbyr vi bistand med kompetanseoppbygging, forretningsutvikling og strategi.


Rettsrådet - en podkast fra Codex Advokat

RETTSRÅDET

Rettsrådet er en podkast som hjelper deg gjennom den hverdagsjuridiske jungelen.

I hver sending går Rettsrådet inn i ett aktuelt tema, som fra et juridisk ståsted fortelles av firmaets egne advokater, ledere og fageksperter. Daglig leder Anders Faanes i Codex Advokat guider lytterne gjennom jussens store spørsmål. Jussen påvirker liv og relasjoner. Livet og jussen er mer sammenflettet enn hva man kan tro. SPESIALISERTE ADVOKATER

Din ressurs

Vi er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterkt fokus på kvalitet og service. Vi leverer løsninger.

Kompetanse

Vår kompetanse sikres gjennom høyt kvalifiserte ressurser, som til enhver tid står parat med sin erfaring og ekspertise. Vi bistår både store og små klienter nasjonalt og internasjonalt.

Vår kontaktflate bygger på lang erfaring i markedet, og har gitt oss solid kommersiell og forretningsmessig forståelse.

Vår hovedkompetanse innenfor corporate er:

Transaksjoner – selskapsrett – skatt/avgift – IPR – arbeidsrett – kontrakter

Alle våre kunder er unike og derfor behandler vi alle kunder med genuin interesse. Entusiastisk og profesjonell behandling.

Bransjer

Våre avdelinger i Codex Advokat har solid erfaring med saker relatert til en rekke bransjer. Vi har spesialister innenfor de fleste bransjer og betydelig kunnskap og trening med små og store aktører i markedet, som krever ekspertise med kommersiell og forretningsmessig forståelse. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt, og benytter dessuten vårt nettverk IAG – Integrated Advisory Group International aktivt.

Teknologi – telekommunikasjon – software – TV-kanaler – reklamebyråer – bokforlag – tekstilindustri – rørindustri – eiendom – entreprise – offentlig sektor.

Alle våre kunder er unike og derfor behandler vi alle kunder med genuin interesse. Entusiastisk og profesjonell behandling.

Kurs

Vi leverer løsninger.
I Codex har vi mange spesialiserte advokater.
Vi samarbeider for å ivareta dine interesser best mulig.