Kompetanse

Våre medarbeidere fokuserer tidseffektivt og resultatbevisst, og gjør Codex Advokat til en anerkjent og erfaren ressurs for bedrifter og privatpersoner. Vi arbeider landsdekkende og har en entusiastisk og profesjonell profil. Vår erfaring gir oss kommersiell og forretningsmessig tyngde i Norge og i utland. Vi leverer til alle nivåer i bedriftsmarkedet og bistår også daglig et stort antall privatpersoner, som trenger hjelp til å løse både enkle og kompliserte utfordringer.

Vi er imøtekommende, løsningsorienterte og opererer med priser som gir god kundeverdi.

Teknologi, IPR og Media

Enhver bedrift som vil lykkes i dagens marked bør ta nødvendige grep for å sikre seg og håndheve immaterielle rettigheter.

I kampen om kunder og markedsposisjon vil slike verdier være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes!

Les mer om Teknologi, IPR og Media
Arbeidsrett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for så vel stat som industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Codex Advokat AS bistår i dag så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Arbeidsrett
Eiendom og entreprise

I vår avdeling for fast eiendom og entrepriserett yter våre eiendomsadvokater bistand i alle typer spørsmål innenfor avdelingens fagområde. Foruten generell juridisk rådgivning, bistår vi i forhandlinger og utfører prosessoppdrag. Avdelingen kvalitetssikrer alt av rettslige dokumenter , eventuelt utarbeider rettslige dokumenter tilpasset klientens behov.

Les mer om Eiendom og entreprise
Familierett

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familierettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene. Codex Advokat AS bistår i dag privatpersoner på alle trinn av saksbehandlingen, herunder ved prosesser for domstolene.

Les mer om Familierett
Arv

Våre advokater har lang og inngående erfaring innenfor arverettsområdet, og yter bistand i alle typer spørsmål innenfor arverett.

Les mer om Arv