Advarsel og oppsigelse

Ved oppsigelse som følge av den ansattes eget forhold, er det ofte spørsmål om det er gitt "advarsel". I arbeidsmiljøloven finner man ikke begrepet ”advarsel”, men gjennom lang og fast praksis kan det utledes at det er viktig for bedriften å kunne dokumentere at den har fulgt opp den ansattes feil og mangler i arbeidsforholdet med henblikk på å forbedre hans eller hennes arbeidsprestasjon.

Advarsler kan være skriftlige eller muntlige, men av bevismessige grunner bør den være skriftlig. I overskriften bør det angis at den er en advarsel. Videre må den gi en beskrivelse av det kritikkverdige forholdet og påpeke at tilsvarende brudd på arbeidsplikten/andre plikter kan medføre oppsigelse eller avskjed. Til sist bør advarselen dateres, undertegnes og den ansatte bør ved sin underskrift bekrefte at den mottatt.

Det er ikke noe standardsvar for hvor mange advarsler som må gis før oppsigelse kan meddeles på et saklig grunnlag. Det vil bero på hvor berettiget advarselen er, om arbeidstaker innretter seg og hvor lang tid som går mellom hver gang det skjer noe uregelmessig.

Vurderes oppsigelse av arbeidstaker er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. Prosessen kan kreve lang forberedelse, og et viktig element er at det kan dokumenteres at den ansatte har fått muligheter til å forbedre seg, gjerne ved at det er gitt advarsler. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Les mer om advarsel og oppsigelse

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her