Alder og oppsigelse

Med økende alder vil ofte arbeidsevnen gradvis reduseres. Selv om arbeidsevnen reduseres som følg av høy alder, gir ikke det bedriften rett til å meddele oppsigelse med henblikk på å ansette yngre og raskere medarbeidere. Dersom den ansattes arbeidsytelse er som forventet i forhold til alder, vil høy alder i seg selv faktisk kunne gi et bedret oppsigelsesvern.

Imidlertid kan høy alder i seg selv gi grunnlag for å meddele oppsigelse. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-13 A er at et arbeidsforhold kan bringes til opphør ved fylte 70 år.

I noen tilfeller er det i lovverket inntatt grunnlag for å meddele oppsigelse ved lavere alder enn 70 år. For eksempel har flyvere, brannmenn, sjøfolk og visse andre yrkesgrupper lavere pensjonsalder enn det fleste andre arbeidstakere, og kan således tas ut av tjeneste når særlovens pensjonsalder er nådd.

Selv om det er den generelle aldersgrensen som gjelder for de fleste arbeidstakere, er det noen ganger grunnlag for å gjøre unntak begrunnet i særlig bedriftsintern aldersgrense. Dette er noe vi har lang tradisjon for i Norge. Dersom den bedriftsinterne grensen er objektivt og rimelig begrunnet i legitime formål, eksempelvis behovet for å kunne håndheve bedriftsintern pensjonsordning, vil oppsigelse anses saklig. Det er da en forutsetning at aldersgrensen er vel kjent blant de ansatte, at den håndheves konsekvent og at pensjonsordningen er god.

Vurderes oppsigelse av arbeidstaker på grunn av alder er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Les mer om alder og oppsigelse her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her