Avskjed

En arbeidstaker kan avskjediges dersom han eller henne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Avskjed betyr at arbeidstakeren kan påbys å fratre øyeblikkelig og reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14. 

En av flere mulige reaksjoner

Dersom en kan klandres for noe, må arbeidsgiver ta stilling til om det skal meddeles en reaksjon. Lovlige reaksjonsformer er muntlig eller skriftlig advarsel, avskjed eller oppsigelse. Avskjed anses for å være den alvorligste reaksjonen og er dermed forbeholdt alvorlige tilfeller av mislighold fra arbeidstakers side.

Den rettslige betydningen

Avskjed betyr at den ansatte som hovedregel må forlate arbeidsplassen umiddelbart med tilsvarende opphør av lønnsplikt for arbeidsgiver. En oppsigelse innebærer derimot at arbeidstaker har rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden og motta lønn. Den økonomiske konsekvensen for arbeidstakeren er således betydelig større ved avskjed enn ved oppsigelse.

De ulike grunnlag for avskjed

Hva som kan begrunne en avskjed må alltid vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Av enkelte typetilfeller kan imidlertid nevnes:

  • Grovt og gjentatte ganger opptrådt på en måte som utsetter andre eller seg selv for fare.
  • Ordrenekt, flere ganger.
  • Unnlatelse av å møte på arbeidet til avtalt tid, gjentatte ganger og etter advarsel
  • Beruset møter på arbeidsplassen og/eller bruker rusmidler i løpet av arbeidsdagen.

 

Ta kontakt med vår arbeidsrettsavdeling dersom du har spørsmål knyttet til avskjed. Vår avdeling har også utviklet et nettsted med omfattende informasjon knyttet til ulike aspekter innenfor arbeidsrett.

 

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her