Driftsinnskrenkning

Dersom en bedrift må gjennomføre en nedbemanning, enten fordi omsetningen er for lav eller fordi produksjonsprosessen kan utføres med færre ansatte, vil det ofte være regningssvarende å redusere lønnsutgiftene. Det vil si at det bør foretas en driftsinnskrenkning. Hvis det ikke er mulig å tilby alternativ sysselsetting, vil det kunne være saklig grunn for meddele oppsigelse til en eller flere arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Ved 10 eller flere arbeidstakere sies opp, taler man om masseoppsigelser, noe som stiller særlige krav til saksbehandlingen.

Ofte er det enkelt å dokumentere et saklig behov for å meddele oppsigelser. Men valget blant de ansatte må også være saklig. I utvelgelsesprosessen vil det ofte være riktig å vurdere utvelgelseskriterier som faglig dyktighet, ansiennitet, alder og sosiale/ økonomiske forhold. Disse utvelgelseskriteriene vil ha ulik betydning og vekt avhengig av hvilken yrkesgruppe de ansatte tilhører og eventuelt hvilke tariffavtaler de er bundet av.

I forbindelse med oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonalisering er det viktig at saken håndteres korrekt i forhold til arbeidsmiljølovenssaksbehandlingsregler. Hvis bedriften er bundet av tariffavtale, vil det kunne være ytterligere saksbehandlingsregler som kan være egnet til styrke arbeidstakers oppsigelsesvern. Det vil derfor være klokt å la seg bistå av kompetent arbeidsrettsadvokat i forbindelse med at det gjennomføres driftsinnskrenkning i bedriften.

Alle prosesser om driftsinnskrenkning og bruk av utvelgelseskriterier, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om driftsinnskrenkning her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her