Endringsoppsigelse

Arbeidsavtalen fastsetter rammene for arbeidstakers arbeidsplikt. Innenfor arbeidsavtalens rammer har arbeidsgiver styringsrett, dvs. at arbeidstaker, etter en tolkning og utfylling av arbeidsavtalen, kan pålegges endrede arbeidsoppgaver. Ved større behov for endringer i arbeidsoppgavene må eksisterende arbeidsavtale sies opp fra arbeidsgivers side samtidig som det gis tilbud om ny arbeidsavtale. Det er dette som kalles endringsoppsigelse eller betinget oppsigelse. Selv om arbeidstaker ved en endringsoppsigelse ikke mister retten til å arbeide i bedriften, skal en endringsoppsigelse behandles etter de samme reglene som en ordinær oppsigelse.

Grunnlaget for endringsoppsigelse

For at arbeidsgiver skal kunne meddele endringsoppsigelse (betinget oppsigelse), må behovet for å gjennomføre en endring av den ansattes arbeidsoppgaver være forankret i bedriftens eller arbeidstakers forhold. Det rettslige utgangspunktet er at det må meddeles endringsoppsigelse dersom endringen er så stor at grunnpreget iarbeidsavtalen vil bli endret. Partene kan nok være uenige om det foreligger et saklig grunnlag for endringsoppsigelse, og slik uenighet må eventuelt løses gjennom forhandlinger eller av domstolene.

Saksbehandling

Før endringsoppsigelse (betinget oppsigelse) besluttes, gjelder de samme saksbehandlingsregler som ved ordinære oppsigelser. Dette betyr at det må gjennomføres drøftelser med den ansatte og dennes tillitsvalgte/ rådgiver slik at saken er så godt opplyst som mulig før bedriften tar sin beslutning.

Arbeidstakers tre muligheter ved endringsoppsigelse:

  • Godta endringen og umiddelbart tre inn i endret stilling.
  • Godta endringen, men velge å arbeide i gammel stilling i oppsigelsestiden.
  • Ikke godta endringen. Han eller hun kan da velge å kreve forhandlinger og eventuelt gå til domstolene for å få vurdert om endringsoppsigelsen er saklig eller ikke, alternativt avslutte arbeidsforholdet etter oppsigelsestidens utløp.

Alle prosesser om oppsigelse, herunder endringsoppsigelser, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om endringsoppsigelse her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her