Illojalitet

Arbeidsgiver må forvente at arbeidstaker opptrer lojalt. Lojalitetsplikten har det innhold at arbeidstaker plikter å ta nødvendig og tilstrekkelig hensyn til arbeidsgiver/virksomhetens interesser. For arbeidstaker vil lojalitetsplikten innebære en begrensning i hans handlefrihet.

 

Forholdet til omverden – innholdet i lojalitetsplikten

En første begrensning for arbeidstaker er at han ikke kan gjøre alt hva han ønsker i sin fritid. Som et praktisk eksempel nevnes at arbeidstaker ikke står fritt til å ta en bistilling ved siden av sitt hovedarbeidsforhold. Ytterligere kan også arbeidstaker være forhindret for ta arbeid eller engasjere seg i konkurrerende virksomhet.

Hva arbeidstaker kan gjøre i fritiden.

Relasjonen innad i arbeidsgivers virksomhet – innholdet i lojalitetsplikten

En annen begrensning i arbeidstakers frihet er at han også må opptre på høvelig/skikkelig vis overfor sine arbeidskolleger. Som eksempel nevnes at den ansatte ikke kan utsette arbeidskolleger for trakassering eller sexpress; det vil anses som brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. 

Lojalitetspliktens innhold – avtalte rammer

Som ledd i inngåelsen av arbeidsavtalen kan det avtalefestes begrensninger i arbeidstakers handlefrihet. Særlig aktuelt vil det være å begrense den ansattes forhold til omverden. Avtalte begrensninger i handlefriheten kan avtales både ved arbeidsforholdets begynnelse og på et senere tidspunkt i arbeidsforholdet.

For arbeidsgiver vil det være av interesse å innta i arbeidsavtalen konkurranseklausul eller taushetserklæring for å beskytte sine egne interesser. Hensikten med slik avtaleregulering vil være å gjøre det klart for arbeidstaker betydningen av arbeidsavtalens samtidig som egne interesser vernes utover det som fremgår av den ulovfestede lojalitetsplikten.

Kvalifisert bistand fra advokat

Alle tvister i arbeidsforhold må håndteres individuelt og på korrekt vis. Arbeidsrettslige problemstillinger kan være sammensatte og kompliserte og det er da viktig å engasjere en advokat med nødvendige kunnskaper og erfaring fra arbeidsfeltet.

Vår arbeidslivsavdeling har kompetanse knyttet til spørsmål om illojalitet. Vi har utviklet en egen nettside med omfattende informasjon om arbeidsrettslige problemstillinger.

Trykk her for mer informasjon om illojalitet. 

 

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her