Konkurranseklausuler

Overfor ansatte som er viktige for bedriften, for eksempel fordi de besitter særlige kunnskaper om arbeidsmetoder eller kundeportefølje, kan bedriften ha behov for å benytte seg av konkurranseklausuler/ karanteneklausuler. Dette for å sikre at arbeidstakeren ikke viderebringer sine særlige kunnskaper til bedriftens konkurrenter.  

Enhver ansatt er forpliktet til å opptre lojalt i et arbeidsforhold, men denne lojalitetsplikten vil ikke nødvendigvis bestå når arbeidsforholdet avsluttes. Det er dermed etter opphør av arbeidsforholdet at konkurranseklausulen får sin betydning.

 

Etablering av konkurranseklausuler

Det vanligste, og kanskje mest hensiktsmessige, er å innta konkurranseklausulen i selve arbeidsavtalen. Klausulen må utformes og tilpasses i samsvar med de reelle behov bedriften har for beskyttelse. Formålet vil som oftest være å hindre at den ansatte avslører bedriftshemmeligheter, starter opp eller tar arbeid i en konkurrerende virksomhet, eller påvirker arbeidsgivers kundekrets til å gå over til konkurrerende virksomhet.

 

Konkurranseklausuler – begrensninger

Konkurranseklausuler er som et utgangspunkt fullt ut tillatte og de kan lovlig inngås med bedriftens arbeidstakere. Av hensyn til den enkelte arbeidstaker, finnes det imidlertid noen begrensninger. Avtaleloven § 38 bestemmer følgende:

 

  • En konkurranseklausul kan ikke på urimelig måte innskrenke arbeidstakerens mulighet til å ta nytt arbeid eller gå lenger enn påkrevet for å verne mot konkurranse, jf. første ledd. I vurderingen av om en klausul er gyldig må man se på arbeidstakerens mulighet for å finne nytt arbeid, hvor langt klausulen strekker seg geografisk, hvorvidt det ytes etterlønn fra arbeidsgiver og arbeidsgivers interesse i at klausulen står seg.

 

  • En konkurranseklausul kan settes til side som urimelig hvis den ansatte har en underordnet stilling i bedriften, jf. andre ledd. Det sentrale er ikke om arbeidstakeren har særlig selvstendige oppgaver eller lederoppgaver, men om den ansatte gjennom sitt arbeid har tilegnet seg informasjon om interesser bedriften anser som beskyttelsesverdige.

 

  • Er arbeidstakeren oppsagt uten saklig grunn, vil en konkuranseklausul ikke anses gyldig, jf. tredje ledd. Det samme gjør seg gjeldende hvis det er arbeidsgivers opptreden som gir arbeidstakeren grunn til å avslutte sitt arbeidsforhold. Eksempelvis vil manglende utbetaling av lønn eller annet vesentlig avtalebrudd fra arbeidsgiver kunne gi arbeidstakeren grunnlag for å si opp sin stilling.

 

Ulike konkurransebegrensninger

Arbeidsgiver kan også beskytte virksomheten mot etterfølgende uønsket opptreden fra arbeidstakere ved å benytte såkalte kundereguleringsklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler.

 

Ta kontakt med vår arbeidsrettsavdeling dersom du har spørsmål om konkurranseklausuler. Vår arbeidsrettsavdeling har også utviklet et eget nettsted med mer omfattende informasjon knyttet til arbeidsrett.

 

Trykk her for mer informasjon om konkurranseklausuler

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her