Nedbemanning

Oppsigelse av ansatte (nedbemanning), er en gjennomgripende og vanskelig prosess for både arbeidsgiver og arbeidstakere. Hensynet til hurtighet og kostnadseffektivitet parallelt med at produksjonen går sin gang må ikke veie tyngre enn hensynet til gjennomføring av en forsvarlig saksbehandling.

Hva bør arbeidsgiver tenke på ved nedbemanning?

Ved en nedbemanning eller driftsinnskrenkning må arbeidsgiver sørge for at prosessen blir som mulig. Arbeidstakere og tillitsvalgte har krav på å bli gjort kjent med bedriftens situasjon så tidlig som mulig og til å få mulighet til å komme med innspill. Mangelfull saksbehandling vil gi økt usikkerhet for de ansatte. Dette kan gi negative utslag i produksjonsprosessen og redusere mulighetene for et konstruktivt samarbeid i en prosess som er helt nødvendig for bedriften og for å trygge gjenværende arbeidsplasser.

Noen ganger kan naturlig avgang ved ”turnover” og førtidspensjonering ivareta nedbemanningsbehovet. Men oftest står bedriftens valg mellom å tilby frivillig avslutning av arbeidsforholdene og å meddele oppsigelser.

Oppsigelse ved nedbemanning

Ved oppsigelser må arbeidsgiver følge arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler. Drøftinger om oppsigelse må skje så tidlig som mulig med arbeidstaker og hans/ hennes tillitsvalgte eller rådgiver. Selv om arbeidsgiver klarer å følge alle de formelle kravene loven stiller opp, er det alltid en mulighet for at en eller flere arbeidstakere bestrider sakligheten av oppsigelsene.

Sluttpakker ved nedbemanning

En frivillig avslutning på arbeidsforholdet fremfor oppsigelse innebærer oftest at arbeidsgiver legger frem forslag for arbeidstaker om en økonomisk kompensasjon for at han eller hun skal fratre.

Alle prosesser som berører nedbemanning, herunder sluttpakker, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her