Oppsigelse i prøvetid

For en arbeidstaker ansatt i prøvetid er oppsigelsesfristen iht. arbeidsmiljøloven 14 dager, med her kan partene ha avtalt annen frist. Vernet mot oppsigelse svakere i prøvetiden enn etter at den er avviklet. Ved oppsigelse i prøvetid kreves likevel saklig begrunnelse. Den må basere seg på arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Bestemmelser om prøvetid i arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 7 og § 15-6.

I prøvetiden må arbeidsgiver følge opp den ansatte; prøvetiden skal være reell. Leverer ikke arbeidstaker som forventet, vil det være mulig å meddele oppsigelse med basis i aml. § 15-6. Men oppsigelsen skal ikke kunne komme som en overraskelse. Arbeidsgiver må dokumentere at bedriften har gjort det som rimeligvis kan forventes for å få den prøvetidsansattes prestasjon opp på et akseptabelt nivå. Relevante tiltak vil i denne forbindelse være opplæring, tilrettevisninger eller eventuelle advarsler

Oppfølging av ansatte i prøvetiden

De tiltak som benyttes bør kunne dokumenteres, dvs. at det bør kunne etterprøves hva som har blitt gjennomført. Slik dokumentasjon vil eventuelt kunne ha stor bevismessig verdi i tilfelle av tvist etter en oppsigelse. Det er i rettspraksis mange tilfeller på at prøvetidsoppsigelser har blitt satt til side av domstolen som ugyldige fordi arbeidsgiver ikke har gitt nødvendig opplæring og veiledning i prøvetiden.

Oppsigelse før og etter prøvetid

Hvis arbeidstaker ikke yter det som rimeligvis kan forventes av ham i prøvetiden, er det viktig at det iverksettes en prosess som er egnet til å dokumentere et saklig grunnlag for oppsigelse. Denne type oppsigelse begrunnes i det som kalles prestasjonssvikt.

Det er viktig at oppsigelsen mottas av arbeidstaker før prøvetidens utløp. Arbeidstakers rettigheter er vesensforskjellige om oppsigelse meddeles før eller etter prøvetidens utløp. Spesielt fremheves at arbeidstaker etter oppsigelse i prøvetid som hovedregel ikke har rett til å stå i stillingen utover oppsigelsestidens utløp i tilfelle av tvist. Det innebærer at arbeidstakers rett til arbeid og lønn faller bort. Ved oppsigelse etter prøvetidens utløp er regelen den motsatte. Arbeidstaker har da mulighet til å arbeide og motta lønn i lang tid etter oppsigelsestidens utløp.

Vurderes oppsigelse i prøvetid er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her