Oppsigelse

Oppsigelse/avslutning av arbeidsforhold

Hos Codex Advokat Oslo AS får bedrifter og privatpersoner bistand fra spesialiserte advokater knyttet til spørsmål om oppsigelse og andre sentrale arbeidsrettslige problemstillinger.

Arbeidsavtaler avsluttes som regel ved at enten arbeidsgiver eller den ansatte meddeler oppsigelse. Det stilles krav til at oppsigelsen skal være skriftlig, uansett hvem som meddeler denne. Manglende skriftlighet fra arbeidstakers side er ikke direkte sanksjonert. Når arbeidsgiver meddeler oppsigelse, vil brudd på skriftlighetskravet kunne få store konsekvenser. Videre tilkommer en rekke øvrige formkrav ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. I tillegg må denne være saklig begrunnet. Arbeidstaker har således et vern mot usaklig oppsigelse.

En oppsigelse fra arbeidsgivers side har enten sin årsak virksomhetens/ bedriftens forhold eller den har sin årsak i arbeidstakers eget forhold.

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har som regel årsak i et behov for å tilpasse kostnadene til redusert produksjon; dvs. at det må foretas en driftsinnskrenkning. Selv om en arbeidsplass helt eller delvis faller bort, kan det være aktuelt å tilby fortsatt arbeid, men på endrede vilkår; endringsoppsigelse.. Alternativt kan det være behov for å tilpasse bemanningen til nye og bedrede produksjonsmetoder; nedbemanning.

For å sikre at en oppsigelsesprosess har gått riktig for seg, stilles det store krav til så vel saksbehandlingen som til valget av hvilke arbeidstakere som må sies opp; utvelgelsesprosessen.

Oppsigelse som har sin årsak i arbeidstakers forhold kan skyldes en rekke årsaker; prestasjonssvikt, tap av sertifikat, ugyldig fravær, soningsfravær, mangelfull vandel m. fl.

Grunnlaget for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold må være saklig og godt dokumentert, og regelmessig bør arbeidsgiver ha gitt arbeidstaker en eller flere sjanser til forbedring. For å sikre dokumentasjon for arbeidsgivers oppfølging, bør det meddeles en eller flere advarsler før oppsigelse eventuelt meddeles.

Alle prosesser om oppsigelse og bruk av utvelgelseskriterier, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om oppsigelse på Arbeidsrettsadvokater.no

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her