Prestasjonssvikt

Arbeidsgiver skal stille krav til kvaliteten på det arbeidet som den ansatte utfører. Manglende oppfyllelse kan i mange sammenhenger ses på som prestasjonssvikt som kan gi grunnlag for å meddele oppsigelse.

Men det er viktig å påpeke at ikke enhver forventningssvikt til arbeidstakers prestasjon vil kunne gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver står derfor ikke fritt til å meddele en ansatt oppsigelse for i stedet å ansatte den som han til enhver tid finner best kvalifisert.

Arbeidsgiver plikter å gi den ansatte nødvendig opplæring og dessuten legge til rette for at den ansatte settes i best mulig posisjon til å løse pålagte arbeidsoppgaver. Vurderingen av prestasjonssvikt avhenger av om den ansatte fortsatt er i prøvetid og om den ansatte over tid vil klare å tilegne seg nødvendig kunnskap for å utføre arbeidet. I visse tilfeller av prestasjonssvikt kan det også være aktuelt å tilby den ansatte annet arbeid i stedet for oppsigelse. Dette kalles gjerne en endringsoppsigelse eller betinget oppsigelse.

Vurderes oppsigelse på grunn av prestasjonssvikt er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her