Sluttpakke og oppsigelse

Nedbemanning/ driftsinnskrenkning er en vanskelig prosess for både bedriften og for de ansatte. I en prosess som vil lede frem til at flere arbeidstakere vil miste arbeidet, kan begge parter være tjent med å inngå avtale om at arbeidsforholdet avsluttes mot en økonomisk kompensasjon (sluttpakke) fremfor at det meddeles oppsigelser. Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han leter etter nytt arbeid.

Ved å tilby sluttpakker vil bedriften ha full oversikt og økonomisk kontroll. Det vil den derimot ikke ha når den i stedet kun velger å meddele oppsigelser. Gjennom å kreve forhandlinger og eventuelt reise søksmål, kan ansatte tære på bedriftens driftsbudsjett i uoverskuelig tid fremover.

Arbeidsgiver vil ofte være i en vanskelig økonomisk situasjon forut for en nedbemanning. For begge parter er det derfor viktig å være kreativ ved utformingen av mulige sluttpakker, slik at disse ved behov kan gå ut over det rent økonomiske.

Arbeidsgiver bør sørge for en ryddigst mulig prosess, slik at arbeidstakere og tillitsvalgte så tidlig som mulig blir gjort kjent med situasjon og gis muligheten til å komme med innspill. Er saksbehandlingen forhastet og mangelfull, vil det kunne gi økt usikkerhet hos de ansatte. Det vil i sin tur ofte gi negative utslag på driften og minsker mulighetene for gode frivillige løsninger.

Det er viktig å presisere at arbeidstaker ikke har noe rettslig krav på å motta tilbud om sluttpakke, men det har utviklet seg til å bli en vanlig løsningsmekanisme fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene.

De vanligste elementet i en sluttpakke vil være lønn i en viss tidsperiode som ikke behøver å være begrenset av oppsigelsestidens lengde. I noen får tilfeller kan det være aktuelt å inngå avtale om at deler av lønnsvederlaget anses som en oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie), men her setter lovgivningen strenge vilkår. Videre er det vanlig å gi støtte til utdanningsformål og/ eller outplacement.

I arbeidet med å utarbeide sluttpakke må forholdet til så vel midlertidige som varige ytelser fra det offentlige og/ eller private pensjonsordninger iakttas.

Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring i å forberede og gjennomføre nedbemanningsprosesser, herunder utvikle sluttpakkemodeller.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her