Usaklig oppsigelse

En oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dersom arbeidstaker mener seg utsatt for en usaklig oppsigelse, kan han eller hun kreve forhandlinger. Forhandlingskravet må fremsettes skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, kan arbeidstaker som mener seg usaklig oppsagt reise søksmål med henblikk på å beholde jobben eller for å kreve erstatning. Frist for å reise søksmål om usaklig oppsigelse er normalt åtte uker etter at forhandlingene ble avsluttet, eller fra oppsigelsen dersom det ikke har blitt forhandlet. Kreves kun erstatning, er fristen seks måneder.

Formelle feil ved oppsigelsen kan medføre at det ikke løper noen søksmålsfrist.

Normalt vil arbeidstakeren ha rett til å stå i stillingen så lenge det forhandles, eller søksmålet om usaklig oppsigelse er reist innen lovens frister. Hvis det er urimelig at arbeidstaker fortsetter i stillingen, kan arbeidsgiver be om rettens kjennelse for at arbeidstaker skal fratre.

Retten til å fortsette i stillingen gjelder som hovedregel ikke ved avskjed, ved oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller for midlertidig ansatt arbeidstaker, men retten kan unntaksvis komme til et annet resultat.

Alle prosesser om oppsigelse og bruk av utvelgelseskriterier, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike arbeidsrett. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om oppsigelse og usaklig oppsigelse på Arbeidsrettsadvokater.no

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her