Virksomhetsoverdragelse

Hvis en virksomhet / del av virksomhet blir overført fra en arbeidsgiver til en annen, kan dette få innvirkning på arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstakers rettsstilling i tilfelle av virksomhetsoverdragelse reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Man vil alltid stå overfor en virksomhetsoverdragelse i de tilfellene hele virksomheten overdras. Også dersom kun en del av virksomheten overdras vil man også kunne stå overfor en virksomhetsoverdragelse forutsatt at en selvstendig del av virksomheten har blitt overdratt.

Outsourcing

Overdras kun rene støttefunksjoner, eksempelvis renhold, kantine og regnskap, oppfattes ikke det som virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Overdras kun støttefunksjoner, brukes betegnelsen outsourcing.

Les mer om outsourcing

Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse

I de tilfellene det overdras mer enn kun støttefunksjoner, er det nødvendig å foreta en grundig og konkret vurdering av om det har funnet sted en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Som et helt generelt krav må en betydelig del av virksomheten ha blitt overdratt. I de tilfellene kun en del av virksomheten overdras, stilles det krav om at den samme virksomheten må overføres hos ny innehaver av virksomheten.

Det er flere elementer som må vurderes og avveies i denne vurderingen. Er lokalene de samme? Består kundegrunnlaget? Har det blitt overført maskinelt utstyr? Skal de ansatte følge med over til en ny arbeidsgiver? Overføres fordringer og annen kapital til ny virksomhet?

Det er ingen av nevnte faktorer som alene er avgjørende for om man står overfor en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Det må foretas en helhetlig vurdering av den situasjonen som har oppstått i lys av den rettspraksis som over tid har utviklet seg på dette rettsområdet.

Vurderingene kan være sammensatte og vanskelige og de må alle vurderes individuelt for å finne fram til rett resultat. I den forbindelse er det nødvendig, både for virksomheten og for de ansatte, å støtte seg på en advokat  med en erfaring fra rettsområdet.

Har du spørsmål om virksomhetsoverdragelse; ta kontakt med vår arbeidslivsavdeling. Den har utviklet et eget nettsted med omfattende informasjon om arbeidsrettslige temaer.

Trykk her for mer informasjon om virksomhetsoverdragelse.

 

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her