Arv

Arverekkefølgen etter loven

Ved en persons bortgang vil fordeling av arv gis av arvelovens bestemmelser som regulerer hva som skal skje med avdødes eiendeler (verdier) og forpliktelser og arverekkefølgen reguleres av arveloven, med mindre avdøde har opprettet testament.

I norsk arverett er det tre arveklasser, klasse 1 (livsarvinger eller deres barn), klasse 2 (foreldre til avdøde eller avdødes søsken eller søskens avkom) og klasse 3 (besteforeldre eller eventuelt andre barn etter bestforeldre – dvs. onkler og tanter og deres barn). Systemet er slik at dersom det er arvinger i live innenfor første arveklasse, arver de alt. Arvinger innen samme arveklasse arver likt, men slik at arv bare går videre nedover i linjen til barn av foreldre eller besteforeldre, dersom foreldre eller besteforeldre, også er døde. Man går bare videre til neste arveklasse, når det ikke finnes noen arvinger i nærmeste arveklasse.Les nærmere om arvefølgen etter loven her

Pliktdelsarv

Hvis avdøde (arvelater) etterlater seg livsarvinger (barn), vil barna, eller deres etterkommere hvis barna er døde, ha krav på 2/3 av formuen avdøde etterlater seg. Dette kalles pliktdelsarven. Det er mulig å begrense pliktdelsarven beløpsmessige i testament. Les nærmere om pliktdelsarv her.

Uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle har rett til sitte i uskiftet bo i forhold til felles barn, men ikke ovenfor avdødes særkullsbarn uten særkullsbarnas samtykke. Uskiftet bo innebærer at boet etter førstavdøde beholdes fullt og helt av gjenlevende ektefelle og først gjøres opp etter at også lengstlevende er død.

Hvis avdødes særkullsbarn ikke samtykker i at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo, har særkullsbarna krav på sin del av arven etter avdøde. Læs nærmere om uskiftet bo her.

Etter en lovendring i arveloven (i 2008) har samboer med felles barn en viss rett til å sitte i uskiftet bo. Les mer om uskiftet bo her

Ektefellens arv

Hvis gjenlevende ektefelle gjennomfører skifte etter førstavdøde (eller senere velger å skifte etter å ha sittet i uskiftet bo) har gjenlevende krav på arv etter avdøde. Ektefellen har i utgangspunktet krav på ¼-del av arven når førstavdøde etterlater seg livsarvinger og ½-del av arven hvis avdøde ikke etterlater seg livsarvinger. Les nærmere om ektefellens arv her.

Arv etter testament

Mange mennesker ønsker å bestemme hvordan formuen skal deles etter deres bortgang. Personer uten barn og ektefelle kan fritt bestemme over alt de etterlater seg gjennom et testament.

Men har avdøde barn og/ eller ektefelle, er testasjonsfriheten begrenset. Les mer om arv etter testament her

Arvepakt

En arvepakt binder testator til ikke å gjøre, endre eller tilbakekalle testament. Arvepakt avskjærer altså testators testasjonskompetanse for fremtiden. Tilbakekall av et testament kan dermed ikke skje dersom det er opprettet arvepakt etter arvelovens bestemmelser. En arvepakt vil gi en begunstiget en stor grad av forutberegnlighet mht. hva man kan forvente å arve av verdier. Les mer om arvepakt her

Arveavgift ved forskudd på arv

I levende live disponerer den enkelte fullt og helt over egne verdier. Før arvelater går bort, har han eller hun anledning til å bestemme at det skal ytes forskudd på arv. Ofte har man et ønske om å hjelpe sine barn mens man er i live. Et slikt arveforskudd kan gi viktig økonomisk hjelp for dem som mottar arven. Men forskudd på arv kan utløse plikt til å betale arveavgift. Les mer om arveavgift og fribeløp ved forskudd på arv her

Les mer om arv og advokatene i codex på våre sider eller ta kontakt med en advokat på arv hos oss i Codex Advokat for en uforpliktende prat.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arv:
CAROLINE LANGANGEN CLEVE Advokatfullmektig – Familierett Codex Advokat Oslo
SILJE EKLUND Advokatfullmektig – Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 01 45 24
E-post:
silje.eklund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANDREAS POULSSON Advokat og partner - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
BIRGITTE SCHJØTT CHRISTENSEN Senioradvokat – Familierett Codex Advokat Oslo
OLE ANDRÉ TVEIT Senioradvokat - Familierett og arv Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 16 46 38
E-post:
ole.tveit@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD SKAUG Advokat – Familierett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+ 47 90 64 18 81
E-post:
vegard.skaug@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
SUSANNA HOLTH Advokat – familierett og arv Codex Advokat Oslo