Fusjon og fisjon

Codex Advokat Oslo AS har advokater som har omfattende erfaring med gjennomføring av fusjoner / fisjoner og kan bistå med utarbeidelse av nødvendige dokumenter og ellers stå for gjennomføring.

Fusjon

Fusjon er overdragelse av et eller flere aksjeselskapers eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til et annet aksjeselskap. Aksjeeierne i selskapene som fusjoneres får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet, som kan være et bestående eller et nytt selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer. Fusjon gjennomføres regelmessig med skattemessig kontinuitet slik at det overdragende selskaps skatteposisjoner overtas uendret (skattefri fusjon).

Gjennomføring av fusjon skal behandles i styrene i selskapene med spesiell dokumentasjon og vedtas av aksjeeierne på generalforsamling. Fusjon meldes til - og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper en 2 måneders frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger. Etter utløpet av kreditorfristen kan fusjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Ved registreringen i Foretaksregisteret oppløses det fusjonerte selskapet og det overtakende selskap overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Fisjon

Fisjon er deling av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser på to eller flere aksjeselskap. Fisjon kan også være at bare deler av et aksjeselskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres. Det fisjonerte selskapet består da og beholder det som ikke deles ut. Aksjeeierne i selskapene som fisjoneres får vederlag i form av aksjer i de/det overtakende selskapet/ene. Overtakende selskap(er) kan være bestående eller nye selskap. Det kan også ytes annet vederlag i tillegg til aksjer. Også en fisjon kan normalt gjennomføres uten beskatning (skattefri fisjon).

Gjennomføring av fisjon skal behandles i styrene i selskapene med spesielle krav til dokumentasjon og vedtas av aksjeeierne på generalforsamling. Fisjon meldes til - og kunngjøres i Foretaksregisteret og det løper 2 måneders frist for selskapenes kreditorer for å melde innvendinger. Etter utløpet av kreditorfristen kan fisjonen vedtas gjennomført og gjennomføringen meldes til Foretaksregisteret. Det overtakende selskap overtar da eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Les mer om fusjon og fisjon her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Corporate:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
GURO AUSTVIK LETNES Senioradvokat - Skatt og selskapsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 93 41 35 70
E-post:
guro.letnes@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
GRY MERETE HELGERUD Senioradvokat - Skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 55 42 84
E-post:
gry.helgerud@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
PER BERNHARD WRIGHT Senioradvokat - Corporate og skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 44 17 64
E-post:
per.wright@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
MORTEN K. ANDERSEN Advokat - Corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 00
E-post:
mka@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
OLE JØRGEN SCHEI Advokat - corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 37
E-post:
ojs@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her