Konsern

Vi har skatteadvokater med lang erfaring i skatterådgivning for konsern.

Vi tilbyr tjenester både i forbindelse med omstruktureringer, skatteplanlegging og løpende konsernbeskatning.

Ved omstruktureringer sikrer våre skatteadvokater at skattekonsekvensene blir så gunstige som mulig. Vår erfaring er at skattemessige konsekvenser ofte legger rammene for hvordan omstruktureringer skal gjennomføres. Gjennom teamarbeid med våre andre spesialister, sikrer vi at alle områder i gjennomføringen avomstruktureringen blir ivaretatt, både innenfor skatterett, selskapsrett, arbeidsrett og immaterialrett.

I et konsern er skatteplanlegging nødvendig for å utnytte skatteposisjoner og begrense skattebelastningen. Våre skatteadvokater gir kvalifiserte råd og gir sikkerhet for at konsernet ikke betaler mer skatt enn nødvendig.

Vi har også bred erfaring innenfor internasjonal skatteplanlegging. Ved aktivitet i flere land er det særdeles viktig å ha oversikt over skattekonsekvensene.Transaksjoner - eller utsending av ansatte over landegrensene reiser en rekke komplekse skattespørsmål. Vi anbefaler å ta kontakt med en av våre skatteadvokater på et tidlig stadium i planleggingen av virksomhet i utlandet. Gjennom vårt internasjonale nettverk IAG har vi til enhver tid tilgang til lokal ekspertise i de fleste land i verden, innenfor både skatt, forretningsjusregnskap og revisjon.

Vi bistår i årsavslutningen med å planlegge konsernbidrag, utnyttelse av fremførbart underskudd og andre forhold. Vi samarbeider om ønskelig tett med revisor for å sikre at konsernets skatteposisjoner utnyttes optimalt.

Les mer om konsern her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Corporate:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ESPEN JUUL HAUGAN Advokat og partner - Corporate, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 62 22
E-post:
espen.haugan@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MORTEN BRYN Senioradvokat - Corporate, kontraktsrett, teknologi, IPR og media Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 45 03 27 48
E-post:
morten.bryn@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
GRY MERETE HELGERUD Senioradvokat - Skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 55 42 84
E-post:
gry.helgerud@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
PER BERNHARD WRIGHT Advokat og assosiert partner - Corporate og skatt Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 44 17 64
E-post:
per.wright@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SEBASTIAN BRODTKORB Senioradvokat – Corporate, Skatt og MVA Codex Advokat Oslo
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
MORTEN K. ANDERSEN Advokat - Corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 00
E-post:
mka@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
OLE JØRGEN SCHEI Advokat - corporate Codex Advokat Trondheim
Mobil:
+47 92 80 64 37
E-post:
ojs@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her