Seksjonering

Codex Advokat Oslo bistår både private, sameier og næringsdrivende klienter med små og store seksjoneringsoppdrag, samt ved reseksjonering av bolig.

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontal- og vertikaldelte to- og flermannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige etasjer m.m.

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, f. eks en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Ved reseksjonering kan det oppstå ulike sameierettslige problemstillinger knyttet til samtykke, flertallskrav, avklaring i forhold til panthavere og spørsmål knyttet til eierseksjonsloven. Vi har lang erfaring med de juridiske, så vel som de praktiske problemstilingene som gjør seg gjeldende i de enkelte tilfellene.

Enten man ønsker seksjonering av eiendom i forbindelse med eiendomsutvikling, eller en senere endring i form av reseksjonering, vil man ha behov for praktisk juridisk bistand i denne prosessen. Det er viktig med innledende rådgivning ved seksjonering, da senere endringer i form av en reseksjonering kan koste tid, penger og skape unødvendige tvister.

Vår bistand ved seksjoneringer og reseksjoneringer knytter seg primært til:

  • Fremming av seksjoneringsbegjæringen
  • Kvalitetssikring av dokumenter
  • Vurdering og avklaring av praktiske forhold
  • Utarbeidelse av vedtekter til sameiet
  • Vurdering av lovmessigheten ved seksjonering og reseksjonering
  • Innhenting av nødvendig faktagrunnlag
  • Avklaring i forhold til evt. kjøpsrett for leietakere

Les mer om seksjonering her

Våre advokater bistår deg med seksjonering!

Alle saker vedrørende seksjonering av eiendom  må håndteres individuelt og på riktig måte for å få godt resultat. Vurderingene kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en samtale om din sak.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Eiendom og entreprise:
BÅRD BREVIK HARILA Advokat og partner - Eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 95 04 75 17
E-post:
baard.harila@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ELISE HAAVIK Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 90 53 53 16
E-post:
elise.havik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
FREDERIK KLAVENESS Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
RUNA SKROVE FALCH Advokatfullmektig - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
MAREN KRISTINE BROKKE Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE - I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her