Skatt ved salg av bolig

En av de viktigste investeringene man gjør i livet er å kjøpe bolig. Historisk sett har boliger steget i verdi og en viktig side ved salg av bolig er dermed gevinsten man kan få, samt hvorvidt gevinsten er skattepliktig.

Utgangspunktet er at gevinst ved salg av bolig er skattepliktig. Fra dette utgangspunktet er det gjort en rekke unntak som medfører at gevinst ved realisasjon av egen bolig blir skattefri.

For at en gevinst ved salg av egen bolig som har vært i bruk skal være skattefri må følgende være oppfylt:

  • Eiertid: Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet.
  • Botid: Eieren må ha brukt boligen i minst ett år av de to siste årene før salget finner sted. Er det flere boperioder innenfor toårsperioden vil boperiodene legges sammen.

Dersom det ovennevnte kravet til botid ikke er oppfylt fordi eieren ikke har kunnet bruke boligen på grunn av eget eller ektefelles arbeid, utdanning, helsemessige forhold eller lignende grunner vil gevinsten likevel være skattefri dersom:

  • Boligen har vært brukt som fast bolig og må fraflyttes, ellereieren kan godtgjøre å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å flytte inn
  • Dersom boligen som skal selges har en utleiedel, er utgangspunktet at eieren må ha halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, som egen bolig for at gevinsten skal bli skattefri.

Regelverket rundt beskatning er komplekst og dette er kun ment som en innledende og generell oversikt. Ønsker du å lese mer om boligbeskatning se hjemmesiden til våre skatterettsadvokater:

http://www.transaksjonsadvokater.no/skatt-person/skattvedsalgavbolig/

http://www.transaksjonsadvokater.no/skatt-person/salgavbolig/

Codex Advokat Oslo AS har advokater med lang erfaring innenfor boligbeskatning. Vi hjelper deg med å finne den mest gunstige løsningen.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Eiendom og entreprise:
BÅRD BREVIK HARILA Advokat og partner - Eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 95 04 75 17
E-post:
baard.harila@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ELISE HAAVIK Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 90 53 53 16
E-post:
elise.havik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
FREDERIK KLAVENESS Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
RUNA SKROVE FALCH Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her