Anskaffelser, private og offentlige

Når to eller flere innen samme frist blir bedt om å levere tilbud på samme leveranse snakker vi om anbudskonkurranse eller konkurranse. Alle konkurranser har konkurranseregler og både oppdragsgiver og tilbyder bør kjenne reglene før konkurransen starter. 

Mange oppdragsgivere er ikke klar over at det er anbudsregler i alle konkurranser. Mange tror de kan innhente pristilbud uten noen forpliktelser og løper dermed betydelig risiko for å bli holdt erstatningsansvarlig som følge av brudd på reglene.

Det offentlige må følge reglene i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Private oppdragsgivere må følge de ulovfestede anbudsreglene, eller de regler oppdragsgiver selv bestemmer og gjør kjent for tilbyderne før konkurransen startes. Skal oppdragsgiver fritt og uten forpliktelse innhente pristilbud, forhandle med leverandørene og endre tilbud etter tilbudsfristens utløp, må oppdragsgiver ta inn bestemmelser om dette i tilbudsgrunnlaget.

Brudd på reglene innebærer mulig erstatningsansvar.

Er du i tvil om din anskaffelse er omfattet av konkurransereglene, hvilke regler du bør velge, eller om regler i en konkurranse du deltar i er brutt kan våre advokater hjelpe deg.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her