Konsulentavtaler

Konsulentene inne har en viktig rolle i ethvert byggeprosjekt og det er like viktig med gode og gjennomtenkte kontrakter og kontraktsvilkår med konsulentene som med entreprenørene. 

Arkitekter, ingeniører og andre rådgivere i byggeprosjekter har ofte egenproduserte kontraktsvilkår for sine oppdrag. Mange har ikke kontraktsvilkår overhodet. Det medfører betydelig usikkerhet for begge parter med tanke på hvilke rettigheter og plikter partene har. Vi anbefaler at også konsulentene skriver kontrakt med oppdragsgiver, hvor de sentrale vilkårene bør si noe om:

 • Rammer for partenes samarbeids, taushetsplikt og lojalitetsforpliktelse
 • Beskrivelse av oppdraget, normalt med henvisning til dokumenter som gis rangrekkefølge
 • Administrative bestemmelser så som representanter, fullmakter, rådgivere, møter, befaring og varsling
 • Rettigheter til materiale utarbeidet av partene
 • Konsulentens plikter, så som krav til uavhengighet, oppdragets organisering og utførelse, samarbeidsplikt med oppdragsgiver, fremdrift, og andre, forsikring
 • Ansvar for offentligrettslige krav
 • Endringsregler, klare og uttømmende regler for hvordan endringer skal håndteres, endringsordre, varslingsregler, rett til å utføre endringen og få betaling og fristforlengelse
 • Regler for vederlagsjustering og fristforlengelse der ikke annet er avtalt
 • Regler ved forsinkelse, dagmulkt og erstatning
 • Regler for prosjekteringsfeil, reklamasjon, retting prisavslag, direktekrav
 • Oppdragsgivers plikter
 • Regler om avbestilling og heving, tvister

Våre advokater kan hjelpe deg med å utforme riktige kontraktsvilkår tilpasset hvert enkelt prosjekt. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her