Prosjektlederens håndbok for NS-kontrakter

Revidert utgave, august 2017.

"Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards kontrakter og kontrakten med forbruker"(2017) har nå kommet i oppdatert utgave.

Dette får du i boken

Nytt i forhold til tidligere utgaver av boken er at den også omfatter oppdrag for forbruker på ny bolig (bustadoppføringslova) og eksisterende bolig (håndverkstjenesterloven).

Boken vil kunne være et godt fundament for grunnleggende kunnskaper om NS-kontrakter og håndtering av praktiske problemstillinger enhver med lederansvar i byggeprosjekter bør inneha.

Håndboken skal kunne gi prosjektlederen og andre sentrale personer i en entreprise den grunnleggende innføring i generell entreprisrett, og en minimum innsikt i den enkelte kontraktstype.

Hver kontrakt er omtalt med de forhold som er sentrale og nødvendig kunnskap for på forsvarlig måte å håndtere den enkelte kontraktstype. De fleste opplever at det oppstår uenigheter under prosjektet eller i sluttoppgjøret som har sin årsak i at en eller begge parter ikke innehar det minimum av kunnskap som er nødvendig for å få et ryddig prosjekt. Oppdaterte sjekklister og anbefalte skjemaer kan lastes ned gratis på www.codex.no eller på www.proffentreprise.no

Boka behandler primært følgende standarder:

Forfatteren: Helge A. Tryti

Helge er partner i Codex Advokat Oslo AS, med ansvar for avdelingen for bygg- og entrepriserett. Han har langvarig og variert erfaring innen området. Foruten en lang og variert erfaring innen byggfagene er han mye etterspurt som kursholder på åpne kurs og bedriftsinterne seminarer. Stadig flere virksomhetene ser nytten og behovet for å øke kunnskapene om entreprisekontrakter og forbedre rutinene ved gjennomføring av kontrakter.

Unngå unødvendige tap og kostnader

Håndboken er ment til å være prosjektlederen verktøy for å unngå unødvendige tap eller kostander. Det er derfor lagt ved skjemaer til den enkelte kontrakt som anbefales benyttet til den enkelte kontrakt. Samtidig er kontraktene kompliserte med mange formelle krav som må være oppfylt. Derfor er det utarbeidet sjekklister til den enkelte kontrakt som skal følge hvert enkelt prosjekt. Ved å benytte disse skjemaene skal partene kunne unngå å bli påført tap eller unødvendige kostander som følge av feil eller at noe er glemt.

Entreprenøren kan oppleve at krav om tillegg blir nektet betalt fordi ikke har sendt de riktige varsler eller varslet for seint. Oppdragsgiver vil ofte bli utsatt for som skulle vært avist, men som han blir ansvarlig for fordi han ikke har levert sin protest på riktig måte eller til rett tid.

Håndboken er i stadig utvikling

Håndboken vil bli løpende revidert basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra de som kjøper boken. Det er imidlertid viktig å være klar over at håndboken kun kan ta for seg de praktisk viktige situasjoner for at den skal kunne være en lett tilgjengelig håndbok.

For de som trenger dypere innsyn i den enkelte kontrakt vises det til de respektive kommentarutgaver. Håndboken er et verktøy som alle praktikerne bør skaffe seg.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
HELGE A. TRYTI Advokat og partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 90 73 89 36
E-post:
helge.a.tryti@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Senioradvokat - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LARS HENRIK WINDHAUG Advokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokatfullmektig - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her